Reportage

På pärmens insida går att läsa

”Vi fotograferar är ett nytt slags fotografiska handböcker. De uppehåller sig inte vid fotokonstens elementa för nybörjaren utan vill i stället verka som pedagogiska bilderböcker där författaren-fotografen genom bildurvalet och sina kommentarer till bilderna lär ut av sina värdefullaste personliga erfarenheter. Reportage av den kände bildjournalisten Lennart Nilsson är första boken i denna serie. På ett sjuttiotal bildsidor visar han exempel på reportage han tycker varit särskilt intressanta, roliga eller lärorika.”

Boken är en av de få källor till detaljerad information om den utrusning Nilsson använde sig av under 40- och fram till mitten av 50-talet.