Det är femtio år mellan bilden här och den Lennart först tog av ett embryo 1952. Den vision som då föddes hos den trettioåriga Lennart skulle komma att bli ett livsverk.