Fossila blommor

1981 fick Lennart Nilsson reda på att några forskare hade hittat växtfossil i Höganäs, Skåne. En av forskarna, Annie Skarby, hade studerat pollennedfall i många år när hon närmast av en slump fann några fossiler som var närmare åttio miljoner år gamla. Annie Skarbys upptäckt innebar att forskarna fått tillgång till det första tredimensionella och i detalj bevarade blomfossilet i världen.

Läs mer

Lennart blev fascinerad av upptäckten och inledde ett samarbete med Annie. Provklumpar av lerjord skickades till Stockholms universitet och fossilerna frilades. De torkades och monterades, placerades i lerjord och fotograferades i svepelektronmikroskop.

Lennart Nilssons bilder och Annie Skarbys forskning publicerades sedan i flera internationella tidskrifter.

”Jag fotograferade också ett fossilerat skott av en ormbunke, Spiropteris, från samma period och hittade ett precis likadant skott från en modern ormbunke. Trots den evolutionära tidsskalan hade växten i allt väsentligt förblivit sig lik.”