Lobotomi

Lennart Nilsson fick den skandinaviska ensamrätten att följa en lobotomioperation på Södersjukhuset i Stockholm 1949.

”Man hade kommit på den djärva tanken att ångest skulle kunna opereras bort, att man helt enkelt skulle kunna sätta kniven på själen och göra den frisk: Ja, man hade inte bara gjort detta tankeexperiment, man hade redan utvecklat en kirurgisk teknik på området, och man visste att frontal lobotomi, som detta ingrepp kallades och som innebär att vissa nervbanor i hjärnans pannlob skärs av, i åtskilliga fall återgivit svårt lidande människor åtminstone en del av hälsan.”

Läs mer

”Varken dr Dagberg – som har erfarenhet av ett 60-tal fall på Psykiatriska sjukhuset – eller de kirurger som utför frontallobotomier förnekar att operationen även har en del ovälkomna resultat. De främsta nackdelarna är att patienterna som antytts ofta blir lite tomma och ytliga, också ofta taktlösa, burdusa och påträngande, att de blir stundens barn med reducerad förmåga att planera för framtiden och förutse följderna av sina handlingar.” (Sören Bendrik, Vecko-Journalen 12/1949)

"Docent Olof Sjöqvist, som här ses redo inför operationen, hör till pionjärerna i Sverige för frontallobotomien. Han har utfört sådana operationer i sju år, hela tiden i intimt samarbete med psykiatrikern Gösta Rylander." ©Lennart Nilsson/TT Nyhetsbyrån

”Docent Olof Sjöqvist, som här ses redo inför operationen, hör till pionjärerna i Sverige för frontallobotomien. Han har utfört sådana operationer i sju år, hela tiden i intimt samarbete med psykiatrikern Gösta Rylander.” ©Lennart Nilsson/TT Nyhetsbyrån

 

Här ses Docent Sjöqvist markera ingreppets position på patienten, Södersjukhuset i Stockholm 1949. ©Lennart Nilsson/TT Nyhetsbyrån

Här ses Docent Sjöqvist markera ingreppets position på patienten, Södersjukhuset i Stockholm 1949. ©Lennart Nilsson/TT Nyhetsbyrån