Målarprinsen framför filmkameran

Prins Eugen 1945

”I mitten av oktober öppnar Nationalmuseum en utställning ‘God konst i hem och samlingslokaler’. Utställningen har tillkommit på initiativ av museet och representanter för landets folkrörelser, och i den kommitté som tillsatts för utställningen sitter prins Eugen som ordförande. I samband med denna utställning, vars syfte framgår av namnet, kommer en kortfilm om konst att släppas ut på landets biografer. Filmen som än så länge går under arbetsnamnet ‘Konstfilmen’ inspelas av Sveriges Folkbiografer A/B, och det är överintendent Erik Wettergren, som står för utformningen. Regin handhaves av redaktör Lawe Friman, kameran sköts av Karl-Erik Alberts och för texten svarar Erik Wettergren, som förmodligen också kommer att fungera som speaker. Filmen går ut på att ge en inblick i och väcka intresse för god konst och hur konstnären arbetar. Bland de konstnärer som medverkar i filmen, märks först och främst målarprinsen, vidare Isaac Grünewald, Sven Erixon och Carl Eldh. Den som stått för idén till filmen är redaktör Karl Kilbom.”

Läs mer
"Nationalmuseichefen överintendent Erik Wettergren, diskuterar tagningarna på prof. Grünewalds målarskola, som också kommer med." ©Lennart Nilsson/TT Nyhetsbyrån

”Nationalmuseichefen överintendent Erik Wettergren, diskuterar tagningarna på prof. Grünewalds målarskola, som också kommer med.” ©Lennart Nilsson/TT Nyhetsbyrån

Filmpersonalen har dragit in i prinsens våning för att få med Ernst Josephsons 'Strömkarlen'. Fr. v. belysningsmästare Nils Öström, Hj. Östling, regissör Friman, herr E. Palm, fotograf Alberts. ©Lennart Nilsson/TT Nyhetsbyrån

Filmpersonalen har dragit in i prinsens våning för att få med Ernst Josephsons ‘Strömkarlen’. Fr. v. belysningsmästare Nils Öström, Hj. Östling, regissör Friman, herr E. Palm, fotograf Alberts. ©Lennart Nilsson/TT Nyhetsbyrån

Se filmen Möte med konsten (1946)

Konstfrämjandet eller Folkrörelsernas Konstfrämjande bildades 1947, ett år efter det att utställningen på Nationalmuseum öppnat.

 

Vill du använda någon av Lennart Nilssons bilder kontakta: TT Nyhetsbyrån