Översvämningen i Holland

 Tidningen Se 7/1953

”En sista strimma dagsljus faller på hennes lugna ansikte innan den bruna kistan stängs. Med en svetslåga bränns siffran 20 på lockets övre del. Det betyder att Oude Tonge till graven berett sitt tjugonde översvämningsoffer. Men fortfarande döljer det invältrande havet trehundra döda enbart i denna stad, som normalt har tretusen innevånare.

Läs mer

Normalt är Oude Tonge också en idyll. men när Nordsjön bröt igenom skyddsvallarna och kastade sej över bördiga fält, dockskåpsblanka byggnader, sovande människor och vilande boskap, blev denna lilla staden på ön Overflaakke i södra Holland ett inferno.” (Utdrag från Karl E. Hillgrens text)

SE 7/1953

SE 7/1953

Stormfloden i Nordsjön 1953 orsakade den svåraste stormflodskatastrofen i Nordsjön under 1900-talet. Stormfloden inträffade natten mellan den 31 januari och 1 februari 1953 och drabbade stora delar av kusten i framförallt Nederländerna och Storbritannien och till viss del även i Belgien. Även Nordsjökusterna i Västtyskland och Danmark berördes av ovädret.

Vill du använda någon av Lennart Nilssons bilder kontakta: TT Nyhetsbyrån