Gruppbilderna på Moderna Museet i Stockholm 1960

”Nu känner ni dem alla – men 1950 var de okända för de flesta. De har satt sin prägel på 50-talet – och 50-talet har skapat dem!

(Vecko-Journalen 1/1960)

Läs om dem här

 


 

”Halvseklets 41 förgrundsfigurer”

(Vecko-Journalen 44/1960)

Läs om dem här