Boken SJ – Efter hundra år

1856-1956

Lennart Nilsson fick i uppdrag att illustrera jubileumsboken som gavs ut av Kungliga Järnvägsstyrelsen med anledning av Statens Järnvägars 100-årsjubileum.  Negativen förvaltas av Järnvägsmuseet i Gävle (Sveriges nationella museum för järnvägshistoria).

”Den vill fånga den väldiga, levande organism som heter järnvägen och fånga den just i detta ögonblick.”

(Ur förordet till Efter hundra år)