Liv i hav

”När jag var liten brukade jag gå till ett närbeläget vattendrag och iaktta det mikroskopiska livet där. Jag tänkte att en dag skulle jag upptäcka saker och ting i denna märkliga värld.”

1958 publicerade bildtidningen Se en serie reportage med Lennart Nilssons bilder från livet under havsytan i Fiskebäckskil vid Sveriges västkust. Arbetet med reportagen sammanfattades i boken Liv i hav som kom ut året efter. Förordet skrevs av nobelpristagaren Harry Martinson.

Som flera andra av Lennarts bildberättelser väckte både reportageserien ”Livets födelse” och boken Liv i hav stor uppmärksamhet. Inte många hade insett att så stor dramatik gömde sig under havsytan vid en vanlig svensk havsstrand.

”Arbetet med att fotografera livet i havet på 1950-talet utgjorde grunden till allt jag senare åstadkom om fosterutveckling och människokroppen. Det var när jag tog dessa bilder som jag lärde mig att arbeta metodiskt och vetenskapligt och det var då jag inledde samarbetet med vetenskapsmän och forskningsinstitutioner. Allt började med att jag studerade plankton en vårmorgon.”