Ett barn blir till – 6:e utgåvan

Bonnier Fakta, Stockholm 2018.

 

Foto Lennart Nilsson och Linda Forsell.

Text Lars Hamberger och Gudrun Abascal.

Rättigheter sålda till Tyskland, Holland, Frankrike och USA.

För ytterligare information kring rättigheter

Bonnier rights

Ludvig.Kullander@bonnierrights.se