Ett barn blir till

14 silver gelatin printar från serien Ett barn blir till 1965, samt en platinum palladium print av motivet på omslaget till Life Magazine, 30 april 1965.

Foetus, 18 weeks, LIFE (Cover), 57x77 cm, platinum palladium. Edition 25. Signerad Lennart Nilsson.
 • Foetus 20 weeks, 1965/2011. 70×70 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • Cervial moucus in a crystalied pattern, 1965/2011. 37,5×25 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • Embryo, appr. 9 weeks, 1965/2011. 25×25 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson
 • A swirl of hair in the neck, 1965/2011. 25×25 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • Foetus 17 weeks, 1965/2011. 70×70 cm. Silver gelatin, selentonad.. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • Foetus 20 weeks, 1965/2011. 25×25 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • Foetus, 18 weeks (LIFE cover), 1965/2011. 25×25 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • A swirl of hair in the forehead, 1965/2011. 45×45 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • Foetus 20 weeks, 1965/2011. 45×45 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • Egg cell and sperm, 1965/2011. 25×25 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • Foetus 23 weeks, 1965/2011, 45×45 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • Embryo 6 weeks, 1965/2011. 25×25 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • Foetus 13 weeks, 1965/2011. 25×25 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • Foetus 6 months, 1965/2011. 70×70 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • Foetus 20 weeks, 1965/2011. 70×70 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • Cervial moucus in a crystalied pattern, 1965/2011. 37,5×25 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • Embryo, appr. 9 weeks, 1965/2011. 25×25 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson
 • A swirl of hair in the neck, 1965/2011. 25×25 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • Foetus 17 weeks, 1965/2011. 70×70 cm. Silver gelatin, selentonad.. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • Foetus 20 weeks, 1965/2011. 25×25 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • Foetus, 18 weeks (LIFE cover), 1965/2011. 25×25 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • A swirl of hair in the forehead, 1965/2011. 45×45 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • Foetus 20 weeks, 1965/2011. 45×45 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • Egg cell and sperm, 1965/2011. 25×25 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • Foetus 23 weeks, 1965/2011, 45×45 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • Embryo 6 weeks, 1965/2011. 25×25 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • Foetus 13 weeks, 1965/2011. 25×25 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.
 • Foetus 6 months, 1965/2011. 70×70 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.

För mer information kontakta oss.