I Roslagens famn

Håtö Svansar 1949. 18 silvergelatin printar, 25x25 cm, edition 5. Kopierade 2021.

Kaffe med Kron, Karl von Scheven på Håtö Svansar 1949 Underlag till frimärke 95 öre 1977
 • ”I Roslagens famn på den blommande ö, Där vågorna klucka mot strand” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949 Edition 5, 25×25 cm
 • ”Och vassarna vagga och nyslaget hö Det doftar emot mig ibland,” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949. Edition 5, 25×25 cm.
 • ”Där sitter jag uti bersån på en bänk Och tittar på tärnor och mås, ” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949
 • ”Som störta mot fjärden i glitter och stänk på jakt efter födan, gundås.” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949
 • ”Själv blandar jag fredligt mitt kaffe med kron Till angenäm styrka och smak Och lyssnar till dragspelets lockande ton, Som hörs från mitt stugugemak” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949
 • ”Jag är som en pojke, fast farfar jag är. Ja, rospiggen spritter i mig! Det blir bara värre med åren det där Med dans och med jäntornas blig.” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949
 • ”Se, måsen med löjan i näbb han fick sitt!” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949 (Underlag frimärke 1977). Edition 5, 25×25 cm
 • ”Men jag fick en arm om min hals!” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949
 • "O, eviga ungdom, mitt hjärta är ditt, Spel opp, jag vill dansa en vals!” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949
 • ”Det doftar, det sjunger från skog och från sjö, I natt skall du vara min gäst! Här dansar Calle Schewen med Roslagens mö, Och solen går ned i nordväst.” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949 (Underlag frimärke 1977)
 • ”Då vilar min blommande ö vid min barm, Du dunkelblå, vindstilla fjärd” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949. Edition 5, 25×25 cm
 • ”Och juninattsskymning smyger sig varm Till sovande buskar och träd.” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949. Edition 5, 25×25 cm
 • ”Min älva, du dansar så lyssnande tyst Och tänker att karlar är troll, Den skälver, din barnsliga hand som jag kysst, Och valsen förklingar i moll.” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949
 • ”Men hej, alla vänner, som gästa min ö!” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949
 • ”Jag är både nykter och klok!” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949
 • ”När morgonen gryr, skall jag vålma mitt hö Och vittja tvåhundrade krok, Fördöme dig, skymning, och drag nu din kos! Det brinner i martallens topp!” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949
 • ”Här dansar Calle Schewen med Roslagens ros, Han dansar, när solen går opp!” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949
 • ”I Roslagens famn på den blommande ö, Där vågorna klucka mot strand” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949 Edition 5, 25×25 cm
 • ”Och vassarna vagga och nyslaget hö Det doftar emot mig ibland,” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949. Edition 5, 25×25 cm.
 • ”Där sitter jag uti bersån på en bänk Och tittar på tärnor och mås, ” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949
 • ”Som störta mot fjärden i glitter och stänk på jakt efter födan, gundås.” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949
 • ”Själv blandar jag fredligt mitt kaffe med kron Till angenäm styrka och smak Och lyssnar till dragspelets lockande ton, Som hörs från mitt stugugemak” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949
 • ”Jag är som en pojke, fast farfar jag är. Ja, rospiggen spritter i mig! Det blir bara värre med åren det där Med dans och med jäntornas blig.” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949
 • ”Se, måsen med löjan i näbb han fick sitt!” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949 (Underlag frimärke 1977). Edition 5, 25×25 cm
 • ”Men jag fick en arm om min hals!” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949
 • "O, eviga ungdom, mitt hjärta är ditt, Spel opp, jag vill dansa en vals!” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949
 • ”Det doftar, det sjunger från skog och från sjö, I natt skall du vara min gäst! Här dansar Calle Schewen med Roslagens mö, Och solen går ned i nordväst.” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949 (Underlag frimärke 1977)
 • ”Då vilar min blommande ö vid min barm, Du dunkelblå, vindstilla fjärd” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949. Edition 5, 25×25 cm
 • ”Och juninattsskymning smyger sig varm Till sovande buskar och träd.” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949. Edition 5, 25×25 cm
 • ”Min älva, du dansar så lyssnande tyst Och tänker att karlar är troll, Den skälver, din barnsliga hand som jag kysst, Och valsen förklingar i moll.” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949
 • ”Men hej, alla vänner, som gästa min ö!” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949
 • ”Jag är både nykter och klok!” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949
 • ”När morgonen gryr, skall jag vålma mitt hö Och vittja tvåhundrade krok, Fördöme dig, skymning, och drag nu din kos! Det brinner i martallens topp!” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949
 • ”Här dansar Calle Schewen med Roslagens ros, Han dansar, när solen går opp!” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949