Natur

Ett urval fotografier med naturen som motiv.

Surtsey genom en droppe vatten, Nature´s Amazing Lenses, 1966. C-print.
 • ”I Roslagens famn på den blommande ö, Där vågorna klucka mot strand” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949 Edition 5, 25×25 cm
 • ”Och vassarna vagga och nyslaget hö Det doftar emot mig ibland,” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949. Edition 5, 25×25 cm.
 • ”Se, måsen med löjan i näbb han fick sitt!” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949 (Underlag frimärke 1977). Edition 5, 25×25 cm
 • ”Och juninattsskymning smyger sig varm Till sovande buskar och träd.” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949. Edition 5, 25×25 cm
 • ”Då vilar min blommande ö vid min barm, Du dunkelblå, vindstilla fjärd” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949. Edition 5, 25×25 cm
 • Myror, 1954. 200×140 cm/120×80 cm. Silvergelatin. Edition 5
 • En svärm av havskrusbär (Pleurobrachia pileus)
 • Medusor av hydroiden Leuckartiara, 1958. Vintage
 • Surtsey genom en droppe vatten, Nature´s Amazing Lenses, 1966. C-print.
 • Tema Hösten, Svenska Turistföreningens årsskrift 1954
 • En larv av allmänna träfjärilen Cossus cossus, 1978 ©Lennart Nilsson/TT
 • Frisimmande manetliknande medusor av hydroiden Obelia (Laomedea) geniculata, Fiskebäckskil 1958. ©Lennart Nilsson/SPL
 • Myror 1954, 70×90 cm, silvergelatin. Edition 3.
 • ”I Roslagens famn på den blommande ö, Där vågorna klucka mot strand” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949 Edition 5, 25×25 cm
 • ”Och vassarna vagga och nyslaget hö Det doftar emot mig ibland,” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949. Edition 5, 25×25 cm.
 • ”Se, måsen med löjan i näbb han fick sitt!” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949 (Underlag frimärke 1977). Edition 5, 25×25 cm
 • ”Och juninattsskymning smyger sig varm Till sovande buskar och träd.” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949. Edition 5, 25×25 cm
 • ”Då vilar min blommande ö vid min barm, Du dunkelblå, vindstilla fjärd” Calle Schewens vals, Håtö Svansar 1949. Edition 5, 25×25 cm
 • Myror, 1954. 200×140 cm/120×80 cm. Silvergelatin. Edition 5
 • En svärm av havskrusbär (Pleurobrachia pileus)
 • Medusor av hydroiden Leuckartiara, 1958. Vintage
 • Surtsey genom en droppe vatten, Nature´s Amazing Lenses, 1966. C-print.
 • Tema Hösten, Svenska Turistföreningens årsskrift 1954
 • En larv av allmänna träfjärilen Cossus cossus, 1978 ©Lennart Nilsson/TT
 • Frisimmande manetliknande medusor av hydroiden Obelia (Laomedea) geniculata, Fiskebäckskil 1958. ©Lennart Nilsson/SPL
 • Myror 1954, 70×90 cm, silvergelatin. Edition 3.

För mer information kontakta oss.