Kroppens försvar

Efter boken Se Människan (1973), som var en atlas över vårt inre, började Lennart Nilsson mer rikta sitt intresse mot de processer som pågår inne i vår kropp. Delar av detta arbete publicerades i boken Kroppens försvar (1985). Huvudtemat var kroppens försvar mot bakterier, virus och andra skadefaktorer, som hotar hälsa och liv. Immunförsvaret, som är en sammanfattning av de resurser som kroppen kan ta till i sin kamp mot skadegörare, är en mycket komplicerad vetenskap, där för varje år nya mekanismer och ämnen upptäcks i kroppen.

Boken kom ut på bokförlaget Bonnier Fakta (Stockholm), och texten var skriven av Kjell Lindqvist och Stig Nordfeldt.

Publicerad i Sverige, Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland, USA, Danmark och Japan.

Kroppens försvar, Bokförlaget Bonnier Fakta 1985

Kroppens försvar, Bokförlaget Bonnier Fakta 1985

Nilsson fortsatte, tillsammans med forskarna, sitt arbete med att dokumentera dessa processer, både genom stillbilder och film, fram till dess han låste dörren till sin arbetsplats på Karolinska Institutet 2012.

”Våra folkbibliotek bör skaffa många exemplar till den bildningstörstande allmänhetens gagn.” (Nils Brage Nordlander, Uppsala Nya Tidning, 6 december 1985)