Calle Schewens vals

Valsen kom till 1931 då Evert Taube hade fått kallelse till sällskapet Pelarorden vars högkvarter var förlagt till godsägare Karl von Schwens sommarstuga på Håtö Svansar. Efter den programenliga festen som följde på upptagningen blev Taube dömd att komponera en för tillfället lämpad sång.

Evert Taube, 1940-tal. ©Lennart Nilsson/TT

Evert Taube, 1940-tal. ©Lennart Nilsson/TT

 

 

"I Roslagens famn på den blommande ö, Där vågorna klucka mot strand"

”I Roslagens famn på den blommande ö,
Där vågorna klucka mot strand”

"Och vassarna vagga och nyslaget hö Det doftar emot mig ibland,"

”Och vassarna vagga och nyslaget hö
Det doftar emot mig ibland,”

Lennart Nilsson bildsatte valsen 1949 med Karl von Schewen själv som huvudperson. Tre bilder kom att bli underlag för svenska frimärken 1977.

Karl von Schewen, Håtö Svansar 1949 ©Lennart Nilsson/TT Nyhetsbyrån

Karl von Schewen, Håtö Svansar 1949 ©Lennart Nilsson/TT Nyhetsbyrån

"Se, måsen med löjan i näbb han fick sitt!

”Se, måsen med löjan i näbb han fick sitt!

"Det doftar, det sjunger från skog och från sjö, I natt skall du vara min gäst! Här dansar Calle Schewen med Roslagens mö, Och solen går ned i nordväst."

”Det doftar, det sjunger från skog och från sjö,
I natt skall du vara min gäst!
Här dansar Calle Schewen med Roslagens mö,
Och solen går ned i nordväst.”