“Operation direkt i hjärtat – stillastående och blodtomt – hör till dagsrutinen på bröstkirurgiska kliniker vid sjukhus runt om i världen. Bakom denna häpnadsväckande utveckling, som lett till att en rad svåra hjärtfel nu kan botas, står hjärtlungmaskinen. Den svenskbyggda serietillverkas och finns nu i nitton länder – den är med överallt, där hjärtkirurgin går mot nya segrar.”

Stig Nordfeldt, Vecko-Journalen nr 11, 1962

Clarence Crafoord, Stockholm 1953. Porträtterad för boken "Sweden in Profile", 1954

Operationen genomfördes av professor Clarence Crafoord (1899-1984).

Crafoord var en svensk läkare och pionjär inom svensk thoraxkirurgi. Han överläkare vid thoraxkirurgiska kliniken, Karolinska Sjukhuset, 1957–1966. Han var också professor i thoraxkirurgi vid Karolinska Institutet 1948–1966.

Crafoord utvecklade i samarbete med bland andra Viking Björk och Åke Senning hjärt-lungmaskinen, som 1954 användes för första gången i Europa vid operation på en människa.