Utställning

Lennart Nilsson 100 år

Presentationen på Gävle Konstcentrum har ett tydligt biografiskt inslag, dock inte i sin helhet kronologisk. Den innehåller några av hans mest kända bilder och delar av det material många känner till, men där finns också ett bredare perspektiv – det journalistiska och kommersiella men samtidigt personliga. En hel vägg är tilldelad ett urval av sådana fotografier. Bilderna som är tagna mellan åren 1945 och 1964 är översvämmande och direkt nålade på väggen inspirerat av den digitala tidsålderns ständiga flöde av information. Utställningen visar också några av Lennarts prisbelönta filmer, första utgåvor av böcker, artiklar från tidskriften Life och annat unikt arkivmaterial från 40-talet och framåt. Hjärtat i utställningen är de svartvita silvergelatinfotografierna från serien Ett barn blir till 1965.

Lennart Nilsson 2016. Foto: Nicho Södling

“Källan till Lennart Nilssons bildvärld kan spåras till tidernas begynnelse, den där nollpunktens svarta tomhet vilket allting en gång har tillkommit. Kanske var det just kraften från en sådan ursprungsprocess som drev Lennart Nilsson? Med en aldrig sinande energi och nyfikenhet gav han oss flera av världens genom tiderna mest inspirerande och inflytelserika bilder. Fotografiet Foster 18 veckor 1965 blir den bild som kanske bäst representerar denna enorma påverkan. Med dess komposition och omgivande mörker har den inte bara blivit en ikonisk vetenskapsbild, utan har också fått agera som visuell inspiration till flertalet populärkulturella giganter som Stanley Kubrick, Alien och Simpsons (Bart som foster) bara för att nämna några.

Foetus, 18 weeks (LIFE cover), 1965/2011. 25×25 cm. Silver gelatin, selentonad. Edition 10. Signerad Lennart Nilsson.

Bildserien Ett barn blir till är ett enastående resultat som utan tvekan kan omnämnas tillsammans med andra vetenskapliga upptäckter och kartläggande med enormt inflytande på hur människan ser på sig själv, sin uppkomst och plats på jorden. Tillsammans med Da Vinci, Einstein och Curie blir Lennart en i raden av upptäckare som hjälpt oss att förstå vår omgivning. Lennart Nilssons bidrag var att ge oss ett facit. En fotografisk presentation av liv.

Lennarts motiv och berättelser är och förblir tidlösa fönster av existens och humanism även om vi skulle exkludera fostersviten. Fotografierna på den sörjande isbjörnen, lobotomin och avskedet blir tydliga bevis på den ständiga aktualitet och mänskliga dualitet som är inneboende i Lennarts bildvärld. Men jag är beredd att gå längre än så i min betraktelse av fotografens gärning. Jag skulle vilja säga att magin som ger bilderna den där tyngden och verkliga djuppåverkan sker i det abstrakta runtomkring objekten eller händelserna du bevittnar i fotografiet. Tittar du noga bakom det som sker i bildens centrum, i det svartvita silvergelatinet, hittar du ett universum som resonerar med hela mänskligheten. Det finns gott, det finns ont och allt däremellan. Hela spektrumet finns i den mörka densiteten som omger kameralinsens fokus. Jag skulle vilja säga att hans bildvärld är en del av vårt visuella DNA, den har alltid varit planterad där.”

Jan Stene
Konstintendent, Gävle Konstcentrum.

Läs mer om utställningen på Gävle Konstcentrums hemsida