Gustav II Adolf

Svenska Dagbladet 3 och 10 mars 1991

I början av 1991 samlas tekniker från Statens kriminaltekniska laboratorium, personalen vid livrustkammaren, journalisten Catharina Ingelman-Sundberg och Lennart Nilsson för att söka svar på frågan om man kan rekonstruera Gustav II Adolfs död den 6 november 1632 med modern teknik.

”Blod och svartkrut från slaget i Lützen – finns det fortfarande kvar?”

Konservator Märtha Swartling-Andersson skrapar försiktigt fram gamla blodrester ur Gustav II Adolfs svepduk. ©Lennart Nilsson/TT Nyhetsbyrån

Konservator Märtha Swartling-Andersson skrapar försiktigt fram gamla blodrester ur Gustav II Adolfs svepduk. ©Lennart Nilsson/TT Nyhetsbyrån

Läs mer
En bit av kungens svepduk läggs i provröret för DNA test. ©Lennart Nilsson/TT Nyhetsbyrån

En bit av kungens svepduk läggs i provröret för DNA test. ©Lennart Nilsson/TT Nyhetsbyrån

Professor Ulf Gyllensten, och hans medarbetare, vid Institutionen för medicinsk genetik i Uppsala lyckades bestämma Gustav II Adolfs DNA uppsättning. ©Lennart Nilsson/TT Nyhetsbyrån

Professor Ulf Gyllensten, och hans medarbetare, vid Institutionen för medicinsk genetik i Uppsala lyckades bestämma Gustav II Adolfs DNA uppsättning. ©Lennart Nilsson/TT Nyhetsbyrån

Porträtt av Gustav II Adolf och hans DNA projicerat över bilden, Stockholm 1991

Porträtt av Gustav II Adolf och hans DNA projicerat över bilden, Stockholm 1991

Vill du använda någon av Lennart Nilssons bilder kontakta: TT Nyhetsbyrån