En allmän övergång till högerskrivning synes därför varken vara eftersträvansvärd eller till fördel.

Arne Trankell

En del av Trankells undersökning bestod av impulsskalan. De tjugo deltesten var ordnade i följande; 1 Ta upp radergummi, 2 Ta emot bollen, 3 Klippning, 4 Fiskprovet, 5 Bricksortering, 6 Hälla vatten, 7 Tända ett ljus, 8 Kuìsortering, 9 Fortunaspelet, 10 Knacka takten, 11 Ögonprovet, 12 Skruvmejseln, 13 Hammaren, 14 Hålbrädan, 15 Galoscherna, 16 Straffspark, 17 Straffkast, 18 Brännboll, 19 Hoppa hage, 20 Ner på ett ben

 • Omslag till boken "Vänsterhänthet hos barn i skolåldern" av Arne Trankell, bokförlaget Forum, Stockholm 1950
 • Impuls-skalan 3-10.
 • 1. Då den prövade kommer in placeras hen omedelbart i stolen. Försöksledaren antecknar namn och övriga data, hejdar sig i skrivandet och säger: "Nu skrev jag visst fel." Tittar därefter sökande efter radérgummit, upptäcker det på golvet på andra sidan bordet och ber den prövade att ta upp det åt honom.
 • 1b. Denna lilla komedi är mycket enkel att utföra och genomskådas inte av barnen, som ännu inte är medvetna om att testningen har börjat. Den hand som barnet tar upp gummit med noteras i protokollet.
 • 4. Den prövade flyttar nu och i de följande testen successivt från test till test allteftersom de gås igenom. Gesells fisk står närmast klipptestet. Den är gjord av papp och har ett litet hål i ögat, framför fisken, som har en skiva kork till fot och står vänd med nosen åt vänster sett från barnets sida, ligger en strumpsticka. Försöksledaren säger: "Här har du en liten fisk (pekar). Det här ska föreställa ett metspö (pekar på strumpstickan) Fånga nu fisken med metspöt!" Om den prövade inte begriper uppgiften säger försöksledaren: "Du ser att fisken har ett hål i ögat, ta honom i det!" Den hand som håller i strumpstickan noteras.
 • 5. Sexton brickor i fyra olika färger ligger i en hög framför en platta med fyra tappar av trä på vilka brickorna kan träs upp. Försöksledaren säger: "Här är en hög med olikfärgade brickor. Nu ska du sortera upp dem så att det kommer en färg på varje pinne" (försöksledaren pekar under instruktionen på de fyra tapparna i tur och ordning). Det tillses att den prövade inte tar upp fler brickor samtidigt i sekundärhanden och plockar från den, då meningen är att de skall plockas en och en från högen. Den hand som användes till 12 eller fler brickor noteras i protokollet. Om fördelningen mellan händerna är 11-15 eller jämnare noteras reaktionen som vh=½ v.
 • 9. Fortunaspelet är av den vanliga typen med lutande bräda och poängsatta kulfång. Utom den vanliga rännan till höger, varifrån kulorna spelas, finns en likadan ränna tillbyggd på vänstra sidan så att bjudningen blir symmetrisk (en kula i varje ränna). Mitt för spelet ligger en trästicka som användes att skjuta iväg kulorna med. Försöksledaren säger: "Du får skjuta iväg både de här kulorna." Den använda handen noteras. Om ombyte sker mellan kulorna noteras vh i protokollet.
 • 11. Den prövade får gå till en plats i rummet där en käpp är placerad vertikalt och ställa sig bakom denna käpp. Ett bord skall stå framför käppen så att varje den prövade kommer på samma avstånd från käppen. Försöksledaren ställer sig mitt emot den prövade på omkring åtta meters håll. Försöksledaren säger: "Ställ dig nu så att du kan se min näsa rakt bakom käppen. Titta med båda ögonen." Då den prövade rättat in sig och det fixerande ögat noteras uppmanas den prövade att sluta ögonen. Därefter flyttar sig försöksledaren ett stycke åt sidan och den prövade uppmanas att på nytt ställa in sig med käppen framför försöksledarens näsa. Detta upprepas ytterligare en gång med föreställning åt andra hållet. I de fall vacklande dominans uppträder, upprepas försöket till klarhet vunnits. Där ingen preferens är möjlig att fastställa noteras vh.
 • 12. I vardera änden av en träkloss är skruvar nervridna. Mitt för klossen ligger en skruvmejsel. Försöksledaren säger: "Nu ska du skruva i båda de där skruvarna." Skruvarna ska gå så högt att den prövade tvingas hålla fast klossen med en hand för att förhindra att den vrider sig runt på bordet, härigenom framtvingas en enhandsprestation, som är möjlig att protokollera entydigt. Handen som håller skruvmejseln noteras.
 • 13. En bräda med en spik islagen hänger på väggen. Rakt nedanför spiken hänger en hammare. Då den prövade står framför hammaren säger försöksledaren: "Nu kan du slå i den där spiken." Den hand som håller hammaren skall noteras.
 • 14. Hålbrädan står mot en vägg. Den har åtta hål och nedanför brädan på en hylla ligger åtta pinnar som passar in i hålen. Försöksledaren säger: "Här ser du en planka med hål i och här har du åtta pinnar som passar i hålen, ta nu och sätt dit alla pinnarna!" Den hand som användes för sex eller fler pinnar noteras. Vid fördelningen 5-3 och 4-4 noteras vh i protokollet.
 • 15. Den prövade får ställa sig rakt bakom galoscherna, som står vända med tårna mot väggen. Försöksledaren säger: "Utan att använda händerna till hjälp, sätt på dig galoscherna!" Den fot som först sättes i noteras i protokollet.
 • 16. En handboll placeras på marken mellan försöksledaren och den prövade som står på 8 resp 3 meters avstånd från bollen.
 • 16b. Försöksledaren säger: "Nu ska du skjuta straff på mig. Skjut det hårdaste du kan!" Den fot som sparkar noteras i protokollet.
 • "Tapping" – Testet består av ett cm-rutat papper med 20 rader och 16 rutor i varje rad. Pappret är fixerat på ett bord mitt för det sittande barnet. Uppgiften består i att radvis sätta en prick i varje ruta på pappret. Prickningen börjar på den översta raden med höger hand och går i riktning från höger till vänster med denna hand, medan vänsterraderna prickas från vänster till höger. Härigenom blir rörelserna identiska (symmetriska). Rörelseriktningen tillåter barnet att hela tiden se den del av raden som oprickad. Före testningen instrueras barnet noga om pennans hållning och greppet kontrolleras för varje ny rad. För att undvika halkning skall pennställningen vara lodrätt, fattningen skall vara något högre än vid skrivning och handleden får inte vila mot bordet, då låsningar annars lätt uppstår, särskilt om barnet är svettigt om handen. Den rätta ställningen uppfattas lätt om försöksledaren först demonstrerar handställningen och därefter vid behov korrigerar barnets. Under testningens gång behöver sedan bara en enkel påminnelse göras för att förebygga fel fattning.
 • "Tracing" – Testet består av en labyrint för vänster och en labyrint för höger hand. Spårbredden är vid starten 12 mm och vid spårets slut 1 mm. Labyrintens väggar är 0.2 mm tjocka överallt. Högerlabyrintens kliché är en spegelvänd fotokopia av vänsterbildens. Testet är tryckt i ljusröd färg, i den ljusröda färgen avtecknar sig nämligen blyertsstrecket tydligt, vilket gör det lättare att avgöra om en verklig beröring med väggen har ägt rum. Vid grupptestningen utdelas blanketterna med högerlabyrinten uppåtvänd.
 • Omslag till boken "Vänsterhänthet hos barn i skolåldern" av Arne Trankell, bokförlaget Forum, Stockholm 1950
 • Impuls-skalan 3-10.
 • 1. Då den prövade kommer in placeras hen omedelbart i stolen. Försöksledaren antecknar namn och övriga data, hejdar sig i skrivandet och säger: "Nu skrev jag visst fel." Tittar därefter sökande efter radérgummit, upptäcker det på golvet på andra sidan bordet och ber den prövade att ta upp det åt honom.
 • 1b. Denna lilla komedi är mycket enkel att utföra och genomskådas inte av barnen, som ännu inte är medvetna om att testningen har börjat. Den hand som barnet tar upp gummit med noteras i protokollet.
 • 4. Den prövade flyttar nu och i de följande testen successivt från test till test allteftersom de gås igenom. Gesells fisk står närmast klipptestet. Den är gjord av papp och har ett litet hål i ögat, framför fisken, som har en skiva kork till fot och står vänd med nosen åt vänster sett från barnets sida, ligger en strumpsticka. Försöksledaren säger: "Här har du en liten fisk (pekar). Det här ska föreställa ett metspö (pekar på strumpstickan) Fånga nu fisken med metspöt!" Om den prövade inte begriper uppgiften säger försöksledaren: "Du ser att fisken har ett hål i ögat, ta honom i det!" Den hand som håller i strumpstickan noteras.
 • 5. Sexton brickor i fyra olika färger ligger i en hög framför en platta med fyra tappar av trä på vilka brickorna kan träs upp. Försöksledaren säger: "Här är en hög med olikfärgade brickor. Nu ska du sortera upp dem så att det kommer en färg på varje pinne" (försöksledaren pekar under instruktionen på de fyra tapparna i tur och ordning). Det tillses att den prövade inte tar upp fler brickor samtidigt i sekundärhanden och plockar från den, då meningen är att de skall plockas en och en från högen. Den hand som användes till 12 eller fler brickor noteras i protokollet. Om fördelningen mellan händerna är 11-15 eller jämnare noteras reaktionen som vh=½ v.
 • 9. Fortunaspelet är av den vanliga typen med lutande bräda och poängsatta kulfång. Utom den vanliga rännan till höger, varifrån kulorna spelas, finns en likadan ränna tillbyggd på vänstra sidan så att bjudningen blir symmetrisk (en kula i varje ränna). Mitt för spelet ligger en trästicka som användes att skjuta iväg kulorna med. Försöksledaren säger: "Du får skjuta iväg både de här kulorna." Den använda handen noteras. Om ombyte sker mellan kulorna noteras vh i protokollet.
 • 11. Den prövade får gå till en plats i rummet där en käpp är placerad vertikalt och ställa sig bakom denna käpp. Ett bord skall stå framför käppen så att varje den prövade kommer på samma avstånd från käppen. Försöksledaren ställer sig mitt emot den prövade på omkring åtta meters håll. Försöksledaren säger: "Ställ dig nu så att du kan se min näsa rakt bakom käppen. Titta med båda ögonen." Då den prövade rättat in sig och det fixerande ögat noteras uppmanas den prövade att sluta ögonen. Därefter flyttar sig försöksledaren ett stycke åt sidan och den prövade uppmanas att på nytt ställa in sig med käppen framför försöksledarens näsa. Detta upprepas ytterligare en gång med föreställning åt andra hållet. I de fall vacklande dominans uppträder, upprepas försöket till klarhet vunnits. Där ingen preferens är möjlig att fastställa noteras vh.
 • 12. I vardera änden av en träkloss är skruvar nervridna. Mitt för klossen ligger en skruvmejsel. Försöksledaren säger: "Nu ska du skruva i båda de där skruvarna." Skruvarna ska gå så högt att den prövade tvingas hålla fast klossen med en hand för att förhindra att den vrider sig runt på bordet, härigenom framtvingas en enhandsprestation, som är möjlig att protokollera entydigt. Handen som håller skruvmejseln noteras.
 • 13. En bräda med en spik islagen hänger på väggen. Rakt nedanför spiken hänger en hammare. Då den prövade står framför hammaren säger försöksledaren: "Nu kan du slå i den där spiken." Den hand som håller hammaren skall noteras.
 • 14. Hålbrädan står mot en vägg. Den har åtta hål och nedanför brädan på en hylla ligger åtta pinnar som passar in i hålen. Försöksledaren säger: "Här ser du en planka med hål i och här har du åtta pinnar som passar i hålen, ta nu och sätt dit alla pinnarna!" Den hand som användes för sex eller fler pinnar noteras. Vid fördelningen 5-3 och 4-4 noteras vh i protokollet.
 • 15. Den prövade får ställa sig rakt bakom galoscherna, som står vända med tårna mot väggen. Försöksledaren säger: "Utan att använda händerna till hjälp, sätt på dig galoscherna!" Den fot som först sättes i noteras i protokollet.
 • 16. En handboll placeras på marken mellan försöksledaren och den prövade som står på 8 resp 3 meters avstånd från bollen.
 • 16b. Försöksledaren säger: "Nu ska du skjuta straff på mig. Skjut det hårdaste du kan!" Den fot som sparkar noteras i protokollet.
 • "Tapping" – Testet består av ett cm-rutat papper med 20 rader och 16 rutor i varje rad. Pappret är fixerat på ett bord mitt för det sittande barnet. Uppgiften består i att radvis sätta en prick i varje ruta på pappret. Prickningen börjar på den översta raden med höger hand och går i riktning från höger till vänster med denna hand, medan vänsterraderna prickas från vänster till höger. Härigenom blir rörelserna identiska (symmetriska). Rörelseriktningen tillåter barnet att hela tiden se den del av raden som oprickad. Före testningen instrueras barnet noga om pennans hållning och greppet kontrolleras för varje ny rad. För att undvika halkning skall pennställningen vara lodrätt, fattningen skall vara något högre än vid skrivning och handleden får inte vila mot bordet, då låsningar annars lätt uppstår, särskilt om barnet är svettigt om handen. Den rätta ställningen uppfattas lätt om försöksledaren först demonstrerar handställningen och därefter vid behov korrigerar barnets. Under testningens gång behöver sedan bara en enkel påminnelse göras för att förebygga fel fattning.
 • "Tracing" – Testet består av en labyrint för vänster och en labyrint för höger hand. Spårbredden är vid starten 12 mm och vid spårets slut 1 mm. Labyrintens väggar är 0.2 mm tjocka överallt. Högerlabyrintens kliché är en spegelvänd fotokopia av vänsterbildens. Testet är tryckt i ljusröd färg, i den ljusröda färgen avtecknar sig nämligen blyertsstrecket tydligt, vilket gör det lättare att avgöra om en verklig beröring med väggen har ägt rum. Vid grupptestningen utdelas blanketterna med högerlabyrinten uppåtvänd.

Arne Trankells slutsatser var inte glasklara men manade till individuell tolerans och försiktighet. “
“Inga generellt giltiga regler för behandlingen av de vänsterhänta kan uppställas. Målsättningen vid den praktiska rådgivningen bör därför vara att för varje enskilt fall avgöra vilket som är fördelaktigast för barnets individuella anpassning.”

(Ur Vänsterhänthet hos barn i skolåldern)