Verk

Embryo 22 dagar

2003|Böcker, Fotojournalistik, Vetenskapsfotografi

Hjärnhalvorna har ännu inte slutits så vi ser rakt in i hjärnan och de primitiva hjärncellerna (blåfärgat). Hjärtat (rödfärgat) är gigantiskt i förhållande till kroppen i övrigt.

Embryo 22½ dag. Ett barn blir till 2003. ©Lennart Nilsson/SPL

Det är femtio år mellan bilden här och den Lennart först tog av ett embryo 1952. Den vision som då föddes hos den trettioåriga Lennart skulle komma att bli ett livsverk.

  • 2012 överlevde cirka 90 procent av barnen med en födelsevikt under 1000 gram. Före 1970 dog över 90 procent i Sverige. (bild från boken Ett barn blir till 2003)
  • Mer än 5 000 barn per år föds efter IVF i Sverige (2022) (bild från boken Ett barn blir till 2003)
  • 2012 överlevde cirka 90 procent av barnen med en födelsevikt under 1000 gram. Före 1970 dog över 90 procent i Sverige. (bild från boken Ett barn blir till 2003)
  • Mer än 5 000 barn per år föds efter IVF i Sverige (2022) (bild från boken Ett barn blir till 2003)