Verk

Embryo 22 dagar

2003|Vetenskapsfotografi

Hjärnhalvorna har ännu inte slutits så vi ser rakt in i hjärnan och de primitiva hjärncellerna (blåfärgat). Hjärtat (rödfärgat) är gigantiskt i förhållande till kroppen i övrigt.

Embryo 22½ dag. Ett barn blir till 2003. ©Lennart Nilsson/SPL

Det är femtio år mellan bilden här och den Lennart först tog av ett embryo 1952. Den vision som då föddes hos den trettioåriga Lennart skulle komma att bli ett livsverk.