Verk

En lungas kamp mot avgaserna

Dagens nyheter|2004|Fotojournalistik, Vetenskapsfotografi

Temat luften, och av luftföroreningar, återvände Lennart till vid ett flertal gångar. De senaste reportagen gjorde han på 2000-talet. Bland annat tog han sig upp i en luftballong för att samla material till en av de filmer han gjorde tillsammans med Mikael Agaton. Då hade han passerat 80 år.

Dieslepartiklar i lungorna
  • Tokyo i början av 80-talet
  • Sotpartiklarna (gulfärgade) har tagit sig in genom luftvägarna och ansamlas i lungblåsorna -alveolerna- (violetta). Det är bara de allra minsta partiklarna i luftens föroreningar som lyckas ta sig så långt ned i lungorna. Till exempel partiklar från tunga motorfordons dieselavgaser. Alveolernas väggar är genomkorsade av ytterst tunna boldkärl. Här förses blodomloppet med syre från inandningsluften. Men det innebär också att en del av de riktigt små partiklarna kan ta sig in i vårt blodomlopp samma väg.
  • En vit blodkropp från kroppens immunförsvar (färgad i blått) försöker attackera sotpartiklarna och äta upp dem. En del partiklar lyckas immunförsvaret städa undan och föra upp i svalget, andra blir kvar i lungor och blodomlopp. De orsakar inflammation och för med sig cancerframkallande ämnen.
  • Tokyo i början av 80-talet
  • Sotpartiklarna (gulfärgade) har tagit sig in genom luftvägarna och ansamlas i lungblåsorna -alveolerna- (violetta). Det är bara de allra minsta partiklarna i luftens föroreningar som lyckas ta sig så långt ned i lungorna. Till exempel partiklar från tunga motorfordons dieselavgaser. Alveolernas väggar är genomkorsade av ytterst tunna boldkärl. Här förses blodomloppet med syre från inandningsluften. Men det innebär också att en del av de riktigt små partiklarna kan ta sig in i vårt blodomlopp samma väg.
  • En vit blodkropp från kroppens immunförsvar (färgad i blått) försöker attackera sotpartiklarna och äta upp dem. En del partiklar lyckas immunförsvaret städa undan och föra upp i svalget, andra blir kvar i lungor och blodomlopp. De orsakar inflammation och för med sig cancerframkallande ämnen.