Verk

Fossila blommor

Stockholm|1982|Natur, Vetenskapsfotografi

Lennart Nilsson läste i tidningen om att några forskare hade hittat växtfossil i Höganäs, Skåne. En av forskarna, Annie Skarby, hade studerat pollennedfall i många år när hon närmast av en slump fann några fossiler som var närmare åttio miljoner år gamla.

Ett ungt skott av ett ormbunksblad från "Spiropteris", hejdat i sin tillväxt för åttio miljoner år sedan.

Annie Skarbys upptäckt innebar att forskarna fått tillgång till det första tredimensionella och i detalj bevarade blomfossilet i världen.

Lennart blev fascinerad av upptäckten och inledde ett samarbete med Annie. Provklumpar av lerjord skickades till Stockholms universitet och fossilerna frilades. De torkades och monterades, placerades i lerjord och fotograferades i svepelektronmikroskop.

Lennart Nilssons bilder och Annie Skarbys forskning publicerades sedan i flera internationella tidskrifter.

 • En blomknopp av den fossila blomman "Scandianthus costatus".
 • Klyvöppningen på ett foderblad hos "Scandianthus costatus", omgiven av en ringformig kant.
 • Klyvöppningen på ett foderblad hos Vahlia capensis, en nutida afrikansk släkting till Scandianthus.
 • Ståndare hos den nytida blomman Vahlia capensis.
 • En sönderplockad knopp av en "Scandianthus "med gröna foderblad, gula kronblad, ståndare med sträng och knapp samt två röda stift.
 • Ett 80 miljoner år gammalt pollenkorn.
 • En blomknopp av den fossila blomman "Scandianthus costatus".
 • Klyvöppningen på ett foderblad hos "Scandianthus costatus", omgiven av en ringformig kant.
 • Klyvöppningen på ett foderblad hos Vahlia capensis, en nutida afrikansk släkting till Scandianthus.
 • Ståndare hos den nytida blomman Vahlia capensis.
 • En sönderplockad knopp av en "Scandianthus "med gröna foderblad, gula kronblad, ståndare med sträng och knapp samt två röda stift.
 • Ett 80 miljoner år gammalt pollenkorn.

Jag fotograferade också ett fossilerat skott av en ormbunke, Spiropteris, från samma period och hittade ett precis likadant skott från en modern ormbunke. Trots den evolutionära tidsskalan hade växten i allt väsentligt förblivit sig lik.