Verk

Halvseklets 41 förgrundsfigurer

Stockholm|1960|Fotojournalistik, Personporträtt

Moderna museet 1960

Moderna museet i Stockholm, 1960

I förgrunden under 50 år

De höga herrarna

 1. Birger Ekeberg, jurist och ämbetsman med riksmarskalksposten som karriärtopp. En av ”de blå” i Sv. Akademien.
 2. Conrad Jonsson kan blicka tillbaka på en framgångsrik och tidstypisk karriär: typograf-chefredaktör-socialdemokratisk riksdagsman-landshövding.
 3. Gustav Möller, socialdemokratisk politiker, flera gånger statsråd. Den sociala välfärdens Sverige är till stor del hans skapelse.

Vetenskap och forskning

 1. Folke Henschen, professor emeritus. Tillhör de främsta i en lysande medicinargeneration. Mångsidigt kulturellt intresserad.
 2. Axel Wenner-Gren, fordom dammsugaragent, idag Sveriges store, internationellt ryktbare finansman. Mångmiljondonator, bygger just nu vetenskapligt ”center” i Stockholm.
 3. Hans von Euler-Chelpin, född och utbildad i Tyskland, svensk kemiprofessor med världsrykte. Nobelpristagare 1929.
 4. Carl Kling, världsberömd bakteriolog med särpräglad profil. Har bl.a. gjort stora insatser inom polioforskningen.

Kvinnornas genombrott

 1. Else Kleens kvinnliga entusiasm har spänt över ett stort register – från eleganta och sakkunniga modekåserier till stridsladdade sociala reformsträvanden.
 2. Ellen Hagen, en av kvinnosakens främsta pionjärer i vårt land. Aktivt verksam i rösträttsfrågan, engagerad i en rad olika kvinnoorganisationer.
 3. Elsa Björkman-Goldschmidt, författarinna och journalist, internationellt och socialt orienterad. Bott 20 år i Wien.
 4. Célie Brunius, journalist med estetiska och sociala intressen. Var med och grundade Yrkeskvinnors klubb.

Näringslivet

 1. Sigfrid Edström, industri-och idrottsledare. Under 46 år den starke mannen i Asea, som han gjorde till ett världsföretag. En av stiftarna av Riksidrottsförbundet, olympisk pamp.
 2. Albin Johansson, springpojken och butiksbiträdet som blev ledare för ett av landets största affärsföretag. Chef för Kooperativa Förbundet 1924-57.

Thalias tjänare

 1. Lars Hansson, en gång ung och skön filmhjälte, i dag ansedd som en av alla tiders största svenska scenartister.
 2. Naima Wifstrand, 1910- och 20-talets stora operettprimadonna har blivit en av våra finaste och färgstarkaste karaktärsskådespelerskor.
 3. Ernst Eklund, skådespelare och teaterledare. Helst sedd tillsammans med fru Alice – älskat komedipar som satt guldram på många banaliteter.
 4. Torsten Winge, mångsidig aktör vars sceniska fantasi gett vass profil åt otaliga karaktärsstudier.
 5. Olof Sandborg, oförbrännelig aktör av gammal fin skola. Hans livs roll: Hans Nåd i Hjälmar Bergsmans pjäs.

Musik i skilda former

 1. Carl Jularbo, dalmas med dragspelstakter som gjort honom till ett omistligt inventarium i folkhemmets musikaliska vrå.
 2. Nils Grevillius, konsertdirigent och hovkapellmästare, mångårig stöttepelare i Operans orkesterdike. Specialist på Wagner och Puccini.

Tredje statsmakten

 1. Frans Severin, tidningsman, chefredaktör för salig AT. Nu tryggare etablerad i Pressens Tidning.
 2. Ture Nerman, författare och politiker, i yngre dagar rabulist av rödaste färg. Utgav under sista kriget den antityska motståndstidningen ”Trots Allt!”
 3. Torsten Tegnér, publicist och grundare av Idrottsbladet, frifräsare av födsel och ohejdad vana. Konservativ till idéerna, radikal i interpunktionen.

Vackrare vardagsvara

 1. Elsa Gullberg är ett namn som i decennier har garanterat personlig stil och säker smak inom svensk textilkonst.

Bildningens förkämpar

 1. E(rnst) H Thörnberg, skriftställare och föreläsare, sociolog. En ”privatlärd! med enormt vetande och en av våra originellaste kulturpersonligheter.
 2. Pelle Holm, språkman. Livsverk: nära ett halvt sekels arbete med Svenska Akademiens ordbok. Har även utgett antologin ”Bevingade ord”.

Vita dukens män

 1. Gustaf Molander, den svenska filmregins grand old man. Har gjort allt från allmogedramer till mondäna komedier. Gemensamt drag: stil och kvalitet.
 2. Vilhelm Bryde, Arkitekt- och skådespelarutbildning förde honom till ett filmiskt byggverk – upparbetandet av Svensk Filmindustri.

Skalder och författare

 1. Gustav Hedenvind-Eriksson, den svenska arbetardiktens store gamle. Norrlandsskildrare med motiv från bl.a. skogsarbetarnas och rallarnas värld.
 2. Sigfrid Siwertz, med sin vakna verklighetskontakt och realistiska berättarkonst en typisk ”tiotalist”. Seglare och stockholmsskildrare, produktiv och populär.
 3. Bo Bergman, nestorn på vår lyriska parnass. Debuterade 1903, har i höst – 91-årg (!) – skänkt oss en ny diktsamling.
 4. John Landquist, psykolog, litteraturhistoriker, journalist – mångsidig, aktiv, gärna polemisk. För 50 år sedan hårt engagerad för Strindberg mot Heidenstam i den s.k. Strindbergsfejden.

I kulturens tjänst

 1. Erik Wettergren har varit både Nationalmusei- och Dramatenchef, i yngre dagar också skådespelare. En fullblodsestet och konnässör med konsthantverk som favoritgebit.
 2. Axel Gauffin, konsthistoriker och f.d. chef för Nationalmuseum, vars samlingar han gjort mycket både för att berika och popularisera.
 3. Harald Lettström, jurist och bankman med mångskiftande intressen och arbetsområden – teater, musik och konst, bildningsverksamhet, socialt arbete.

Bygge och bo

 1. Ivar Tengbom, arkitekt med monumental inriktning, klassicist med sinne för nuets krav. Stockholms Konserthus är hans mest omtalade skapelse.
 2. David Blomberg, en av portalfigurerna inom modern svensk möbelarkitektur och heminredningskonst. Hörde till kretsen kring ”Vackrare Vardagsvara”.

Konst i alla former

 1. Sigge Bergström, konstnär, förgrundsgestalt inom konstliv och konstfrämjande, bl.a. som mångårig intendent i Sveriges Allmänna Konstförening.
 2. Edward Hald, konstnär, sedan mer än 40 år verksam vid Orrefors glasbruk, har mer än någon annan bidragit till ”det svenska glasets” världsrykte.
 3. Einar Jolin, målare, Matisseelev och en av ”1909 års män”. Alltjämt trogen sin ungdoms ideal: ett elegant, blektonat, dekorativt förenklat måleri.
 4. Wilhelm Kåge, framstående keramiker, föregångsman för god svensk brukskonst. Hans livsverk är knutet till Gustavsbergs porslinsfabrik.