Verk

Hormoner

Life Magazine|1971|Vetenskapsfotografi

Under 70-talet tar Lennart Nilsson bilder av en mängd olika hormoner i kristalliserad form. De första publiceras i Life Magazine den 23 april 1971

Progesteron i kristalliserad form 1971. ©Lennart Nilsson/SPL
  • Testosteron i kristalliserad form. (ljusmikroskopi). ©Lennart Nilsson/SPL
  • Östrogen i kristalliserad form. (ljusmikroskopi). ©Lennart Nilsson/SPL
  • Insulin i kristalliserad form. ©Lennart Nilsson/SPL
  • Progesteron i kristalliserad form. ©Lennart Nilsson/SPL
  • Testosteron i kristalliserad form. (ljusmikroskopi). ©Lennart Nilsson/SPL
  • Östrogen i kristalliserad form. (ljusmikroskopi). ©Lennart Nilsson/SPL
  • Insulin i kristalliserad form. ©Lennart Nilsson/SPL
  • Progesteron i kristalliserad form. ©Lennart Nilsson/SPL

Se reportaget i Life Magazine 23 april 1971