Verk

Hösten

STF|1954|Natur

Lennart gjorde, som många andra stora fotografer på den tiden, bildserier för Svenska Turistföreningens årsskrift. 1954 var temat "hösten". Den gavs ut mellan åren 1886-2013 och syftade till att främja turismen i Sverige.

Tema Hösten, Svenska Turistföreningens årsskrift 1954