Verk

Kroppens försvar

Bonnier Fakta|1985|Böcker, Vetenskapsfotografi

Texten till boken skrevs av Kjell Lindqvist och Stig Nordfeldt, Otaliga var de som bidrog till boken innehåll med sin speciella kompetens. Listan längst bak i boken var minst sagt imponerande.

Kroppens försvar

Efter boken Se Människan (1973), som var en atlas över vårt inre, började Lennart Nilsson mer rikta sitt intresse mot de processer som pågår inne i vår kropp. Delar av detta arbete publicerades i boken Kroppens försvar (1985). Huvudtemat var kroppens försvar mot bakterier, virus och andra skadefaktorer, som hotar hälsa och liv. Immunförsvaret, som är en sammanfattning av de resurser som kroppen kan ta till i sin kamp mot skadegörare, är en mycket komplicerad vetenskap, där för varje år nya mekanismer och ämnen upptäcks i kroppen.

 • En droppe råmjölk. Kolostrum innehåller antikroppar av alla slag. De klär tarmslemhinnan hos den nyfödde och ger ett lokalt skydd mot infektioner i mage och tarmar. ©Lennart Nilsson/SPL
 • Antikropparna i plasmacellen färgat med ett fluorescerande ämne. (ljusmikroskopi) ©Lennart Nilsson/SPL
 • Blodpropp i vänster hjärtöra. De rödbruna stråken är muskelbalkar i hjärtörats vägg. ©Lennart Nilsson/Boehringer Ingelheim International GmbH/SPL
 • Kolonier av resistenta stafylokocker frodas trots penicillinbehandling. (Svepelektronmikroskopi) ©Lennart Nilsson/Boehringer Ingelheim International GmbH/SPL
 • De små blå punkterna på cellytan är virus på väg ut. Cellen är så full med virus. ©Lennart Nilsson/Boehringer Ingelheim International GmbH/SPL
 • Makrofag "äter" oljedroppar som kommit med inandningsluften ned i lungorna. (svepelektronmikroskopi) ©Lennart Nilsson/SPL
 • Översättningar av boken "Kroppens försvar" 1985
 • En röd blodkropp som sprängts av malariaplasmodier under delning. (svepelektronmikroskopi) ©Lennart Nilsson/SPL
 • En droppe råmjölk. Kolostrum innehåller antikroppar av alla slag. De klär tarmslemhinnan hos den nyfödde och ger ett lokalt skydd mot infektioner i mage och tarmar. ©Lennart Nilsson/SPL
 • Antikropparna i plasmacellen färgat med ett fluorescerande ämne. (ljusmikroskopi) ©Lennart Nilsson/SPL
 • Blodpropp i vänster hjärtöra. De rödbruna stråken är muskelbalkar i hjärtörats vägg. ©Lennart Nilsson/Boehringer Ingelheim International GmbH/SPL
 • Kolonier av resistenta stafylokocker frodas trots penicillinbehandling. (Svepelektronmikroskopi) ©Lennart Nilsson/Boehringer Ingelheim International GmbH/SPL
 • De små blå punkterna på cellytan är virus på väg ut. Cellen är så full med virus. ©Lennart Nilsson/Boehringer Ingelheim International GmbH/SPL
 • Makrofag "äter" oljedroppar som kommit med inandningsluften ned i lungorna. (svepelektronmikroskopi) ©Lennart Nilsson/SPL
 • Översättningar av boken "Kroppens försvar" 1985
 • En röd blodkropp som sprängts av malariaplasmodier under delning. (svepelektronmikroskopi) ©Lennart Nilsson/SPL

Nilsson fortsatte, tillsammans med forskarna, sitt arbete med att dokumentera dessa processer, både genom stillbilder och film, fram till dess han låste dörren till sin arbetsplats på Karolinska Institutet 2012, 90 år gammal.

”Våra folkbibliotek bör skaffa många exemplar till den bildningstörstande allmänhetens gagn.”

Nils Brage Nordlander, Uppsala Nya Tidning