Verk

Maj och Rudolf Kalderén

Stockholm|1963|Personporträtt
Maj och Rudolf Kalderén, Stockholm 1963. 136x90 cm. Silvergelatin. Edition 3. Stämplad ©Lennart Nilsson Photography

Våningen är belägen på Sturegatan i Stockholm, med utsikt över Humlegården. Tavlan i fonden är ett stilleben signerat Hilding Linnqvist. Målningen av Maj Kalderén, ovanför skrivbordet, har utförts av Zoia. I förgrunden Stig Blombergs Flores och Blanzeflor.