Verk

Maj och Rudolf Kalderén

Stockholm|1963|Personporträtt
Maj och Rudolf Kalderén, Stockholm 1963. 136x90 cm. Silvergelatin. Edition 3. Stämplad ©Lennart Nilsson Photography