Verk

Max von Sydow

Fårö|1967|Personporträtt

Max von Sydow (1929-2020) var en svensk-fransk skådespelare och filmregissör.

Max von Sydow, Fårö 1967. 60x40 cm. Silvergelatin. Edition 5. Stämplad ©Lennart Nilsson Photography