Verk

Målarprinsen framför kameran

Stockholm|1945|Fotojournalistik, Personporträtt

I mitten av oktober öppnar Nationalmuseum en utställning ‘God konst i hem och samlingslokaler’. Utställningen har tillkommit på initiativ av museet och representanter för landets folkrörelser, och i den kommitté som tillsatts för utställningen sitter prins Eugen som ordförande. I samband med denna utställning, vars syfte framgår av namnet, kommer en kortfilm om konst att släppas ut på landets biografer.

Filmen som än så länge går under arbetsnamnet ‘Konstfilmen’ inspelas av Sveriges Folkbiografer A/B, och det är överintendent Erik Wettergren, som står för utformningen. Regin handhaves av redaktör Lawe Friman, kameran sköts av Karl-Erik Alberts och för texten svarar Erik Wettergren, som förmodligen också kommer att fungera som speaker. Filmen går ut på att ge en inblick i och väcka intresse för god konst och hur konstnären arbetar. Bland de konstnärer som medverkar i filmen, märks först och främst målarprinsen, vidare Isaac GrünewaldSven Erixon och Carl Eldh. Den som stått för idén till filmen är redaktör Karl Kilbom.

Texten tagen från reportaget publicerat i tidningen Se 1945

  • Nationalmuseichefen överintendent Erik Wettergren
  • Filmpersonalen har dragit in i prinsens våning för att få med Ernst Josephsons 'Strömkarlen'. Fr. v. belysningsmästare Nils Öström
  • "På det här viset får jag alltid in mina motiv'
  • Målarprinsen på Valdemarsudde är synnerligen intresserad av filmen. Här gör sig den 80-årige konstnären i ordning för tagning.
  • Prins Eugen framför filmkameran vid sitt hem på Waldemarsudde.
  • Nationalmuseichefen överintendent Erik Wettergren
  • Filmpersonalen har dragit in i prinsens våning för att få med Ernst Josephsons 'Strömkarlen'. Fr. v. belysningsmästare Nils Öström
  • "På det här viset får jag alltid in mina motiv'
  • Målarprinsen på Valdemarsudde är synnerligen intresserad av filmen. Här gör sig den 80-årige konstnären i ordning för tagning.
  • Prins Eugen framför filmkameran vid sitt hem på Waldemarsudde.

Se filmen Möte med konsten (1946)

Konstfrämjandet eller Folkrörelsernas Konstfrämjande bildades 1947, ett år efter det att utställningen på Nationalmuseum öppnat.