Verk

Regalskeppet Vasa bärgas

Stockholm|1961|Fotojournalistik

Första fotograf att komma ombord på det nyligen bärgade regalskeppet Vasa var Lennart Nilsson.

Den 24 april 1961 klockan 9.03 stack de första delarna av skeppet upp ovanför vattenytan. Efter knappt 333 år på bottnen av Stockholms ström kom Vasa upp i dagsljuset igen.

Vi var säkert hundra journalister och fotografer som trängdes på kajen vid Beckholmen när Vasa firades upp ur vattnet den där soliga vårdagen 1961.

Lennart Nilsson

 • Dykarbasen Per Edvin Fälting till vänster i bilden
 • Den 24 april 1961 klockan 9.03 stack de första delarna av skeppet upp ovanför vattenytan.
 • Anders Franzén ombord på regalskeppet Vasa
 • Lennart Nilsson ombord på regalskeppet Vasa
 • "Här har varit tyst som i graven – en grav har det varit – sedan den ödesdigra söndagseftermiddagen i augusti 1628
 • Katastrofen utspelades på några minuter, och den sjöman, vars tämligen väl bevarade skelett här är under framgrävning, hörde till dem som blev instängda på undre batteridäck. Han drunknade intill en lavett, med kroppen över den väldiga ankartrossen. Klädrester är kvar och hans gula skor är väl bevarade. Kring livet har han en myntpung.
 • Dykarbasen Per Edvin Fälting till vänster i bilden
 • Den 24 april 1961 klockan 9.03 stack de första delarna av skeppet upp ovanför vattenytan.
 • Anders Franzén ombord på regalskeppet Vasa
 • Lennart Nilsson ombord på regalskeppet Vasa
 • "Här har varit tyst som i graven – en grav har det varit – sedan den ödesdigra söndagseftermiddagen i augusti 1628
 • Katastrofen utspelades på några minuter, och den sjöman, vars tämligen väl bevarade skelett här är under framgrävning, hörde till dem som blev instängda på undre batteridäck. Han drunknade intill en lavett, med kroppen över den väldiga ankartrossen. Klädrester är kvar och hans gula skor är väl bevarade. Kring livet har han en myntpung.