Verk

Boken SJ – Efter hundra år

1956|Böcker, Fotojournalistik

Lennart Nilsson fick i uppdrag att illustrera jubileumsboken som gavs ut av Kungliga Järnvägsstyrelsen med anledning av Statens Järnvägars 100-årsjubileum. Negativen förvaltas av Järnvägsmuseet i Gävle (Sveriges nationella museum för järnvägshistoria).

Den vill fånga den väldiga, levande organism som heter järnvägen och fånga den just i detta ögonblick.

Ur förordet till Efter hundra år

 • Så gott som allt har förändrats under de hundra åren. Men spåret finns kvar. Det är det revolutionerande i uppfinningen och det har stått sig. Och det är alltjämt lika fantasieggande
 • En station är en skådeplats. Där kan finnas kontemplativ ro under väntan på att klockans visare skall nå avgångstiden.
 • Rapidloket är det nyaste på elfronten. Det är avsett för snälltåg med samma hastighet som hittills förekommit bara hos expresståg av motorvagnstyp.
 • Damen som rest världen runt. Det syns på hennes koffert.
 • Ett ungt och lyckligt samepar som är på väg till renskiljningen.
 • Morgonrusning på Stockholms central.
 • Godsmängden på järnvägarna är stor
 • Färskvarorna
 • Levande last. Den stora tältcirkusen har med alla sina vagnar och djur dragit in på stationen.
 • Levande smågrisar är inga ovanliga passagerare på järnvägarna.
 • Arbetare vid huvudverkstäderna i Malmö.
 • Snöstorm och kyla får inte hindra banvakten i hans arbete
 • Ett järnvägsöde
 • Snabbussarna går över stora delar av landet
 • Så gott som allt har förändrats under de hundra åren. Men spåret finns kvar. Det är det revolutionerande i uppfinningen och det har stått sig. Och det är alltjämt lika fantasieggande
 • En station är en skådeplats. Där kan finnas kontemplativ ro under väntan på att klockans visare skall nå avgångstiden.
 • Rapidloket är det nyaste på elfronten. Det är avsett för snälltåg med samma hastighet som hittills förekommit bara hos expresståg av motorvagnstyp.
 • Damen som rest världen runt. Det syns på hennes koffert.
 • Ett ungt och lyckligt samepar som är på väg till renskiljningen.
 • Morgonrusning på Stockholms central.
 • Godsmängden på järnvägarna är stor
 • Färskvarorna
 • Levande last. Den stora tältcirkusen har med alla sina vagnar och djur dragit in på stationen.
 • Levande smågrisar är inga ovanliga passagerare på järnvägarna.
 • Arbetare vid huvudverkstäderna i Malmö.
 • Snöstorm och kyla får inte hindra banvakten i hans arbete
 • Ett järnvägsöde
 • Snabbussarna går över stora delar av landet