Verk

Snitt

Se Människan|1973|Teknik, Vetenskapsfotografi
Snitt genom en tand ser ut så här i ett interferensmikroskop. Denna kindtand har en krona av ett lager hård emalj utanpå tandbenet. I mitten, här svart, finns den nerv- och blodrika pulpan som genom små kanaler i rotändarna står i förbindelse med nervsystem och blodomlopp. ©Lennart Nilsson/SPL
  • Kompakt ben i mikroskopiskt tvärsnitt. Detta ben består av koncentriskt ordnade benlameller och mellan dessa inlagrade kalksalter. I mitten av var cylinder finns en kanal för blodkärl och nerver. De mörka fläckarna i cirkelmönstret är bencellernas cellkärnor. ©Lennart Nilsson/SPL
  • Ett snitt genom gula fläcken fotograferat genom ljusmikroskop. Preparatet är orienterat så att ljuset kommer in i ögat från vänster. ©Lennart Nilsson/SPL
  • Snitt genom en sena. De ovala strukturerna är cellkärnor. (Interferensmikroskopi)
  • ©Lennart Nilsson/SPL
  • Kompakt ben i mikroskopiskt tvärsnitt. Detta ben består av koncentriskt ordnade benlameller och mellan dessa inlagrade kalksalter. I mitten av var cylinder finns en kanal för blodkärl och nerver. De mörka fläckarna i cirkelmönstret är bencellernas cellkärnor. ©Lennart Nilsson/SPL
  • Ett snitt genom gula fläcken fotograferat genom ljusmikroskop. Preparatet är orienterat så att ljuset kommer in i ögat från vänster. ©Lennart Nilsson/SPL
  • Snitt genom en sena. De ovala strukturerna är cellkärnor. (Interferensmikroskopi)
  • ©Lennart Nilsson/SPL