Verk

Ultraviolett fotografering

Karolinska Institutet|1969|Teknik, Vetenskapsfotografi
Small intestine. No injection of the mesentery arteries. ©Lennart Nilsson/SPL

“Med röntgenkontrastmedlet Urografin (Schering) som lösningsmedel framställdes en mättad lösning av acridinorange. RNA tillsattes därefter i riklig mängd. Den av Urografin, acridinorange och RNA framställda lösningen filtrerades genom gasväv, varvid grövre partiklar sållades bort. Med vanlig 20 cc injektionsspruta injicerades färglösningen i det kärlsystem, som skulle undersökas och fotograferas.

Organet fotograferades med Hasselbladkamera. Vanlig färgfilm användes. Som belysningskälla brukades en 200 watts kvicksilverlampa. Mellan ljuskällan och preparatet sattes ett aktiveringsfilter. Exponeringstiderna skiftade från organ till organ och varierade från några sekunder upp till några minuter.”

Lena Lagerström, Jan Lindberg och Lennart Nilsson (Opuscula medica, nr 5 Bd 14, 1969)

  • Small intestine. Mesentery arteries injected with a solution of Urografin – acridine – orange – RNA. ©Lennart Nilsson/SPL
  • The heart from a new-born child. The coronary arteries have been injected with a solution of Urografin – acridine-orange – RNA and the organ was then illuminated with a 200 W discharge lamp. Between the source of light and the heart a special filter (an exciter filter) was placed. ©Lennart Nilsson/SPL
  • Small intestine. Mesentery arteries injected with a solution of Urografin – acridine – orange – RNA. ©Lennart Nilsson/SPL
  • The heart from a new-born child. The coronary arteries have been injected with a solution of Urografin – acridine-orange – RNA and the organ was then illuminated with a 200 W discharge lamp. Between the source of light and the heart a special filter (an exciter filter) was placed. ©Lennart Nilsson/SPL