Verk

Reportage

Albert Bonniers Förlag|1955|Böcker, Fotojournalistik, Teknik

I boken Reportage skriver Lennart om arbetet som fotojournalist och om den fotografiska teknik som ligger bakom några av hans bilder.

Omslaget till boken Reportage, 1955. "Våren kommer till Lund"

“Reportagefotografen försöker skildra livet sådant det är och så som kameran kan registrera det. Det blir väl för det mesta tyvärr bara en blek bild av verkligheten – men vissa starka schatteringar kan kameran få fram. Framför allt måste man se till att en händelses kulmen följer med. I vissa fall – när jag vet vad som skall hända – brukar jag därför göra ett bildmanuskript. Men är det fråga om ett reportage av en händelse eller en tillställning av sådant slag att man inte på förhand vet eller kan räkna ut när höjdpunkten nås – eller vad den kan bli – då gäller det att i alla fall koncentrera sig på att vara med och få bilden när och om den inträffar – och så se till att man har film kvar. Toppbilden får man när man har tur, erfarenhet och skicklighet. Och man måste ha ögonen med sig, för den kan komma när som helst.”

  • Slottet speglat i en pickelhuva, 1954
  • Världen sedd ur en myras perspektiv, 1954
  • Söndagsskola i Karlskrona, 1954
  • Sista måltiden i Oude Tounge, Holland 1953
  • Intermezzo i Oslo den 9 maj 1945
  • Slottet speglat i en pickelhuva, 1954
  • Världen sedd ur en myras perspektiv, 1954
  • Söndagsskola i Karlskrona, 1954
  • Sista måltiden i Oude Tounge, Holland 1953
  • Intermezzo i Oslo den 9 maj 1945