Verk

Virus

Karolinska institutet|2009|Vetenskapsfotografi

I slutet av Lennart Nilsson karriär ägnade han sig nästan uteslutande åt att fotografera, och filma, virus och andra hot mot vår hälsa.

Fågelinfluensa (A/H5N1) 2009

“Det är presskonferens för den stora boken Livet. Lennart, nyss fyllda 80 år, står inför den samlade pressen och berättar engagerat om virus, ett ämne som fascinerade honom djupt. Plötsligt dyker kulturministern upp på scenen, avbryter och sätter på en överraskad Lennart medaljen Sveriges regerings Illis Quorum, 12 storleken. Lennart tar vänligt emot utmärkelsen och fortsätter sedan meningen exakt där han blev avbruten. Som om inget hade hänt. Glad för medaljen – men han höll ju på att prata om virus.”

Jeppe Wikström, fotograf och förläggare