Mer än en miljon människor i Sverige, både unga och
äldre, lever med reumatisk sjukdom. Det finns cirka 200
olika reumatiska sjukdomar och en del kan vara livshotande.

Reumatikerförbundet 2020

  • En frisk hand hos en medelålders man. Skelettets och ledernas alla detaljer berättar lite om det förnämliga redskap som handen är. ©Lennart Nilsson/Boehringer International GmbH/SPL
  • Högerhanden hos en 50-årig kvinna, reumatiker sedan 15 år: Röntgenbilden visar den typiska övervridningen av fingrarna mot lillfingersidan, urkalkningen av skelettet och förstöringen av lederna. ©Lennart Nilsson/Boehringer International GmbH/SPL
  • Den normala släta ytan på en höftled hos en ung man utan ledbesvär. Det oförstörda brosket skyddas av en tunn hinna av smörjande ledvätska. Normalt tål en sådan led miljontals rörelser i olika riktningar utan att vi känner smärta. En förutsättning är att leden inte överansträngs med ensidiga, tätt återkommande aktiviteter. ©Lennart Nilsson/Boehringer International GmbH/SPL
  • Höftleden hos en 50-årig man. Han var mellan 35 och 40 år då sjukdomen debuterade. Då denna höftled opererades bort och ersattes med en protes hade han olidliga smärtor vid minsta rörelse och även i vila. Sjukdomens frätande inverkan på ledens yta framgår tydligt på bilden. Brosket har flagnat av, och sårbildningar i ledkuleytan gnager mot sår i ledpanneytan. ©Lennart Nilsson/Boehringer International GmbH/SPL
  • En frisk hand hos en medelålders man. Skelettets och ledernas alla detaljer berättar lite om det förnämliga redskap som handen är. ©Lennart Nilsson/Boehringer International GmbH/SPL
  • Högerhanden hos en 50-årig kvinna, reumatiker sedan 15 år: Röntgenbilden visar den typiska övervridningen av fingrarna mot lillfingersidan, urkalkningen av skelettet och förstöringen av lederna. ©Lennart Nilsson/Boehringer International GmbH/SPL
  • Den normala släta ytan på en höftled hos en ung man utan ledbesvär. Det oförstörda brosket skyddas av en tunn hinna av smörjande ledvätska. Normalt tål en sådan led miljontals rörelser i olika riktningar utan att vi känner smärta. En förutsättning är att leden inte överansträngs med ensidiga, tätt återkommande aktiviteter. ©Lennart Nilsson/Boehringer International GmbH/SPL
  • Höftleden hos en 50-årig man. Han var mellan 35 och 40 år då sjukdomen debuterade. Då denna höftled opererades bort och ersattes med en protes hade han olidliga smärtor vid minsta rörelse och även i vila. Sjukdomens frätande inverkan på ledens yta framgår tydligt på bilden. Brosket har flagnat av, och sårbildningar i ledkuleytan gnager mot sår i ledpanneytan. ©Lennart Nilsson/Boehringer International GmbH/SPL