Liv i hav

1958 publicerade bildtidningen Se en serie reportage med Lennart Nilssons bilder från livet under havsytan i Fiskebäckskil vid Sveriges västkust. Arbetet med reportagen sammanfattades i boken Liv i hav (1959). Förordet skrevs av nobelpristagaren Harry Martinson och inledningen löd:

Läs mer

”Vi har blivit så bortskämda med goda bilder att man snart kan tala om en ögats otacksamhet. Publiken är en Molok som kräver mer och mer. Vägen till modern känslodöd är i inte ringa grad en historia om övermätta ögon”

Den engelska versionen av boken Liv i hav, 1959

Den engelska versionen av boken Liv i hav, 1959

Som flera andra av Lennarts bildberättelser väckte både reportageserien ”Livets födelse” och boken Liv i hav stor uppmärksamhet. Inte många hade insett att så stor dramatik gömde sig under havsytan vid en vanlig svensk havsstrand.

Lennart Nilsson efter arbetet med Liv i hav, 1958 ©Lennart Nilsson/TT

Lennart Nilsson efter arbetet med Liv i hav, 1958 ©Lennart Nilsson/TT

”Arbetet med att fotografera livet i havet på 1950-talet utgjorde grunden till allt jag senare åstadkom om fosterutveckling och människokroppen. Det var när jag tog dessa bilder som jag lärde mig att arbeta metodiskt och vetenskapligt och det var då jag inledde samarbetet med vetenskapsmän och forskningsinstitutioner. Allt började med att jag studerade plankton en vårmorgon.”