Verk

Jag vill göra det osynliga synligt

Bonnier Fakta|2010|Böcker, Natur

Lennart Nilssons arbete utanför den mänskliga kroppen. Redaktör är Mark Holborn och förordet är skrivet av Björn Axel johansson.

I boken får vi bland annat se hans bilder av olika livsformer i havet, fossila blommor, växternas befruktningsprocess, myrors liv samt embryon och foster i djurvärlden. Tillsammans formar dessa bilder, tagna från 1950-talet och framåt, en berättelse om livet självt, om dess utveckling, komplexitet och skönhet.

Lennart Nilsson berättar själv om sina bilder och arbetet bakom dem. Till stor del har bilderna hämtats från hans tidiga böcker, som Myror (1959), Liv i hav (1959) och Nära naturen (1984). Här finns också bilder från tidningsreportage.

“I dag har Lennart Nilsson lämnat löven, myrorna och sjöstjärnorna och befinner sig vid 88 års ålder i ett nilssonskt mikrokosmos befolkat av celler, bakterier och virus. Alltings början, alltings slut”

Ur förordet skrivet av Björn Axel Johansson