“Måste fostret dödas?”

Tidningen Se nummer 28, 1952 (Vi varnar känsliga personer för innehållet på denna sida)

©Lennart Nilsson/SPL
  • Tidningen Se, nr 28 1952. Foto: Lennart Nilsson. Text: Karl E. Hillgren
  • Journalisten Rune Moberg på tidningen Se:s redaktion i Stockholm 1950. ©Lennart Nilsson/TT
  • Tidningen Se, nr 28 1952. Foto: Lennart Nilsson. Text: Karl E. Hillgren
  • Tidningen Se, nr 28 1952. Text: Karl E. Hillgren
  • Tidningen Se, nr 28 1952. Foto: Lennart Nilsson. Text: Karl E. Hillgren
  • Tidningen Se, nr 28 1952. Foto: Lennart Nilsson. Text: Karl E. Hillgren
  • Journalisten Rune Moberg på tidningen Se:s redaktion i Stockholm 1950. ©Lennart Nilsson/TT
  • Tidningen Se, nr 28 1952. Foto: Lennart Nilsson. Text: Karl E. Hillgren
  • Tidningen Se, nr 28 1952. Text: Karl E. Hillgren
  • Tidningen Se, nr 28 1952. Foto: Lennart Nilsson. Text: Karl E. Hillgren