Varför gråter Peppe?

 Tidningen Se 30/1951

1951 reser Lennart Nilsson och journalisten Lennart Schönkopf till Finland. Där besöker de bl a allergisjukhuset i Drumsö. Schönkopf skriver;

”Dr Zaida Eriksson-Lihr är en av världens främsta experter på allergiska åkommor. För fyra år sedan startade hon i all blygsamhet ett forskningsinstitut i Drumsö utanför Helsingfors – i dag är det världens enda sjukhus, där man botar uteslutande allergiska sjukdomar av alla slag. Polikliniken tar emot 10,000 patienter årligen. Men fler skall det bli ty om två år räknar man med att ett jättesjukhus för allergisk forskning skall vara färdigt i Helsingfors. Det blir det främsta i sitt slag i världen”

 

Zaida Eriksson-Lihr, (1895-1974),  som blev medicine och kirurgie doktor 1925, var pediatriker, men blev internationellt känd som allergolog. Under åren 1951–68 var hon docent i pediatrisk allergologi vid Helsingfors universitet och tilldelades professors titel 1955.