Verk

Beckomberga på gott och ont

Stockholm|1949|Fotojournalistik, Vetenskapshistoria

”Redaktionen har bett mig skriva några rader om Beckomberga sjukhus på gott och ont. Jag gör det efter stor tvekan. Skriverier om sinnessjukhus har nämligen en osedvanlig förmåga att missförstås. Men just den skeva uppfattningen som allmänheten ofta har om vad som förekommer inom ett sinnessjukhus, motiverar att redaktionens förslag accepteras."

Sjukhuset är inte, som många tror, en sinnesslöanstalt, och intelligensen hos klientelet är genom snittligt säkert inte mindre än hos människor i allmänhet.

Karl E. Hillgren

  • "'Gruppterapin' är ett nytt behandlingstillskott. Patienterna informeras om de psykiska sjukdomarnas natur, orsak, etc. och fakta diskuteras på gemytliga möten med läkaren"
  • "I ytterligt sällsynta fall kan en våldsam patient till sitt eget skydd behöva ett kvarhållande bälte, genialt konstruerat. Det låses med nyckel, genom ett par öglor löper en rem, fästad kring sängbotten. Patienten kan ligga och sitta som han önskar i sängen, men inte springa upp. Sängen är fastgjuten i golvet. Bältet användes endast kortast möjliga tid."
  • "'Elektrochock', då en elektrisk ström under 0,1 – 0,3 sekunder ledes genom hjärnan, är en för många patienter effektiv och snabbt verkande behandlingsform, som innebär ett framsteg inom psykiatrin."
  • "Litteratur har skrivits om kurerna mot alkoholism på Beckomberga 'bar'. Som led i behandlingen användes antabus, abstinyl eller den s.k. 'kuren', ev. en kombination. Sedan patienten fått vissa injektioner tar han plats vid ett bord, bräddat med fyllda spritflaskor. Han måste lukta, smaka och dricka intensivt av dessa sorterna, trots att organismen bromsar."
  • "'Gruppterapin' är ett nytt behandlingstillskott. Patienterna informeras om de psykiska sjukdomarnas natur, orsak, etc. och fakta diskuteras på gemytliga möten med läkaren"
  • "I ytterligt sällsynta fall kan en våldsam patient till sitt eget skydd behöva ett kvarhållande bälte, genialt konstruerat. Det låses med nyckel, genom ett par öglor löper en rem, fästad kring sängbotten. Patienten kan ligga och sitta som han önskar i sängen, men inte springa upp. Sängen är fastgjuten i golvet. Bältet användes endast kortast möjliga tid."
  • "'Elektrochock', då en elektrisk ström under 0,1 – 0,3 sekunder ledes genom hjärnan, är en för många patienter effektiv och snabbt verkande behandlingsform, som innebär ett framsteg inom psykiatrin."
  • "Litteratur har skrivits om kurerna mot alkoholism på Beckomberga 'bar'. Som led i behandlingen användes antabus, abstinyl eller den s.k. 'kuren', ev. en kombination. Sedan patienten fått vissa injektioner tar han plats vid ett bord, bräddat med fyllda spritflaskor. Han måste lukta, smaka och dricka intensivt av dessa sorterna, trots att organismen bromsar."

Sjukhuset mottager patienter från större delen av Stockholms stad, omfattande ett område på c:a 450 000 innevånare, men också sådana icke-stockholmare och utlänningar, som insjuknat i Stockholm, och som behöver specialvård. Beteckningen ‘sinnessjukhus’ är missvisande. Nästan hälften av intagningarna gäller patienter, som inte är vad vi i dagligt tal kallar sinnessjuka. Vid sjukhuset mottages alla slags psykiska sjukdomstillstånd och psykiska abnormtillstånd, från de lindrigaste ‘psykonevroser’ till de mest svårartade sinnessjukdomarna. Sjukhuset är inte, som många tror, en sinnesslöanstalt, och intelligensen hos klientelet är genom snittligt säkert inte mindre än hos människor i allmänhet.”

Journalisten Karl E. Hillgrens inledning

Beckomberga sjukhus började utföra lobotomi i oktober 1944.