Verk

En lungas kamp mot avgaserna

Dagens Nyheter|2004|
Dieslepartiklar i lungorna
  • Sotpartiklarna (gulfärgade) har tagit sig in genom luftvägarna och ansamlas i lungblåsorna -alveolerna- (violetta). Det är bara de allra minsta partiklarna i luftens föroreningar som lyckas ta sig så långt ned i lungorna. Till exempel partiklar från tunga motorfordons dieselavgaser. Alveolernas väggar är genomkorsade av ytterst tunna boldkärl. Här förses blodomloppet med syre från inandningsluften. Men det innebär också att en del av de riktigt små partiklarna kan ta sig in i vårt blodomlopp samma väg.
  • Sotpartiklarna (gulfärgade) har tagit sig in genom luftvägarna och ansamlas i lungblåsorna -alveolerna- (violetta). Det är bara de allra minsta partiklarna i luftens föroreningar som lyckas ta sig så långt ned i lungorna. Till exempel partiklar från tunga motorfordons dieselavgaser. Alveolernas väggar är genomkorsade av ytterst tunna boldkärl. Här förses blodomloppet med syre från inandningsluften. Men det innebär också att en del av de riktigt små partiklarna kan ta sig in i vårt blodomlopp samma väg.