Verk

Embryonalstudier

Läkartidningen|1974|Teknik, Vetenskapsfotografi, Vetenskapshistoria

Rättsläkare Jan Lindberg och fotograf Lennart Nilsson presenterar en serie bilder från studier av ett trettiotal mänskliga embryon, det yngsta ca fyra veckor gammalt och det äldsta ca 10 veckor.

Embryo 4 ½ vecka
  • Embryo 4½ vecka
  • Lennart Nilsson vid svepelektronmikroskopet på Karolinska Institutet 1974. © Lennart Nilsson/SPL/TT
  • Embryo 5 veckor
  • Embryots fingrar vid 11 veckor
  • Embryots fot vid 11 veckor
  • Embryo 4½ vecka
  • Lennart Nilsson vid svepelektronmikroskopet på Karolinska Institutet 1974. © Lennart Nilsson/SPL/TT
  • Embryo 5 veckor
  • Embryots fingrar vid 11 veckor
  • Embryots fot vid 11 veckor

“Vid rättsmedicinska institutionen vid Karolinska institutet har vi sedan länge studerat de tidigaste mänskliga utvecklingsstadierna. Ett trettiotal mänskliga embryon av skiftande ålder har noggrant granskats i det japanska svepelektronmikroskopet JEOL av typ JSM-U3 samt fotografiskt avbildats med hjälp av en framför mikroskopets bildskärm speciellt påmonterad Hasselblads-kamera, försedd med objektivutrustning för avbildning av föremål på kort distans.”

Läkartidningen 35/74