Verk

Ett barn blir till

Albert Bonniers Förlag|1965|Böcker, Fotojournalistik, Vetenskapsfotografi

Den första utgåvan kom ut i oktober 1965 på Albert Bonniers förlag i Stockholm. Texten var skriven av Axel Ingelman-Sundberg och Claes Wirsén.

Ett barn blir till, 1:a editionen 1965
 • © Lennart Nilsson/SPL/TT
 • © Lennart Nilsson/SPL/TT
 • © Lennart Nilsson/SPL/TT
 • Äggcell och spermier. Ett barn blir till 1965. ©Lennart Nilsson/TT/SPL
 • © Lennart Nilsson/SPL/TT
 • Celldivision 1965 ©Lennart Nilsson/SPL
 • Embryo 30 dagar. © Lennart Nilsson/SPL/TT
 • © Lennart Nilsson/SPL/TT
 • Embryo 8 veckor, Ett barn blir till 1965. ©Lennart Nilsson/SPL
 • © Lennart Nilsson/SPL/TT
 • Embryo, drygt 2 månader, 4 cm. © Lennart Nilsson/SPL/TT
 • "Spaceman", foster 13 veckor, Ett barn blir till 1965 ©Lennart Nilsson/SPL
 • © Lennart Nilsson/SPL/TT
 • Foster 5 ½ månad, 1965. ©Lennart Nilsson/SPL
 • © Lennart Nilsson/SPL/TT
 • Översättningar av "Ett barn blir till" 1965
 • "La Vie avant la naissance", Paris Match, 30 april 1966
 • "Unforgettable Moments of Pregnancy and Birth", Life Magazine, 22 juli 1966
 • © Lennart Nilsson/SPL/TT
 • © Lennart Nilsson/SPL/TT
 • © Lennart Nilsson/SPL/TT
 • © Lennart Nilsson/SPL/TT
 • © Lennart Nilsson/SPL/TT
 • Äggcell och spermier. Ett barn blir till 1965. ©Lennart Nilsson/TT/SPL
 • © Lennart Nilsson/SPL/TT
 • Celldivision 1965 ©Lennart Nilsson/SPL
 • Embryo 30 dagar. © Lennart Nilsson/SPL/TT
 • © Lennart Nilsson/SPL/TT
 • Embryo 8 veckor, Ett barn blir till 1965. ©Lennart Nilsson/SPL
 • © Lennart Nilsson/SPL/TT
 • Embryo, drygt 2 månader, 4 cm. © Lennart Nilsson/SPL/TT
 • "Spaceman", foster 13 veckor, Ett barn blir till 1965 ©Lennart Nilsson/SPL
 • © Lennart Nilsson/SPL/TT
 • Foster 5 ½ månad, 1965. ©Lennart Nilsson/SPL
 • © Lennart Nilsson/SPL/TT
 • Översättningar av "Ett barn blir till" 1965
 • "La Vie avant la naissance", Paris Match, 30 april 1966
 • "Unforgettable Moments of Pregnancy and Birth", Life Magazine, 22 juli 1966
 • © Lennart Nilsson/SPL/TT
 • © Lennart Nilsson/SPL/TT