Verk

Operation Olivecrona

Stockholm|1949|Fotojournalistik, Personporträtt, Vetenskapshistoria

Professor Herbert Olivecrona hade utfört fler än 3 800 operationer i syfte att avlägsna hjärntumörer. Då han skall utföra operation nr 3 801 på Serafimerlasarettet i Stockholm ges Lennart Nilsson möjlighet att dokumentera den för tidningen Se och Illustrated i London.

Herbert Olivecrona, Stockholm 1949

Olivecrona (1891-1980) var en internationellt känd hjärnkirurg och var professor i neurokirurgi vid Karolinska institutet åren 1935-1960. Han var verksam vid Serafimerlasarettets neurologiska klinik. Olivecrona räknas internationellt som en av hjärnkirurgins fäder. Olivecrona invaldes 1955 som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.

 • "Tio nationers läkare är grupperade kring professorn, då den kommande veckans program diskuteras under lördagskonferensen."
 • "Röntgenbilden är en av neurokirurgens viktigaste hjälpmedel för att spåra en hjärntumör. Doc. Norlén och dr Flyger flankerar professorn."
 • "Prof. Olivecrona, dr R. Frykman (t.v.), docent G. Norlén och dr J. Olivares (från Chile) granskar journaler och röntgenbilder. Vid röntgen användes 'luftskalle', då hjärnvätskan ersättes med luft, mot vilket en tumör kan avteckna sig, eller 'kärlskalle', då ett kontrastämne ledes till hjärnans kärl och visar eventuella 'rumsinskränkande processer'."
 • "Tumörens läge och storlek har angivits på en skiss, som gjorts upp med ledning av röntgenfotografierna. Med krumcirkel kontrollerar prof. Olivecrona måtten."
 • "Skissmåtten överföres på patientens renrakade huvud. Med cirkelns och måttbandets hjälp preciseras och utritas operationsfältet."
 • "I hjärnkirurgins tidigare utvecklingsskeden betraktades en operation som ett näranog förtvivlat och utsiktslöst företag. Genom professor Olivecronas banbrytande arbete har lyckade ingrepp blivit daglig rutin. På bilden: lokalbedövning. Narkosläkaren dr Pierre Boisson och syster Elsa assisterar vid bordet."
 • "Innan den egentliga operationen börjar tvättar professorn än en gång händerna – tvål och vatten."
 • "På en genomlyst glasram till vänster om operationsbordet är röntgenbilderna uppsatta. Skall deras vittnesbörd stämma"
 • "Ingenting annat än operationsfältet och ett smalben syns av patienten då professorn och de assisterande läkarna tar plats vid huvudgärden. Från fotändan ringlar en gummislang till en behållare med fysiologisk koksaltlösning, 'intravenöst dropp'. Klart för operation."
 • "Första snittet är lagt. Vassare än något rakblad har kniven på ett par sekunder gjort en halvcirkelformig skåra i hudsvålen. Kärlklämmarna eller 'peangerna' sätts kvickt på och sammanföres i grupper, surrade med gasbinda."
 • "Med en automatisk borr, 'trepan', som slutar borra i exakt samma ögonblick den tränger igenom innersta benskiktet, fortsätter professorn framträngandet mot det sjuka området."
 • "Utom de ordinarie, assisterande läkarna bevittnas operationen av blivande hjärnkirurger. Ju närmare professorn kommer hjärnan, ju närmare stiger eleverna."
 • "Med hjälp av en urfjäder förs en mångtvinnad, stark metalltråd, 'giglisågen', under skallbenet från hål till hål. Benet genomsågas utan att hjärnhinnan skadas. På några minuter är luckan färdig."
 • "Tio nationers läkare är grupperade kring professorn, då den kommande veckans program diskuteras under lördagskonferensen."
 • "Röntgenbilden är en av neurokirurgens viktigaste hjälpmedel för att spåra en hjärntumör. Doc. Norlén och dr Flyger flankerar professorn."
 • "Prof. Olivecrona, dr R. Frykman (t.v.), docent G. Norlén och dr J. Olivares (från Chile) granskar journaler och röntgenbilder. Vid röntgen användes 'luftskalle', då hjärnvätskan ersättes med luft, mot vilket en tumör kan avteckna sig, eller 'kärlskalle', då ett kontrastämne ledes till hjärnans kärl och visar eventuella 'rumsinskränkande processer'."
 • "Tumörens läge och storlek har angivits på en skiss, som gjorts upp med ledning av röntgenfotografierna. Med krumcirkel kontrollerar prof. Olivecrona måtten."
 • "Skissmåtten överföres på patientens renrakade huvud. Med cirkelns och måttbandets hjälp preciseras och utritas operationsfältet."
 • "I hjärnkirurgins tidigare utvecklingsskeden betraktades en operation som ett näranog förtvivlat och utsiktslöst företag. Genom professor Olivecronas banbrytande arbete har lyckade ingrepp blivit daglig rutin. På bilden: lokalbedövning. Narkosläkaren dr Pierre Boisson och syster Elsa assisterar vid bordet."
 • "Innan den egentliga operationen börjar tvättar professorn än en gång händerna – tvål och vatten."
 • "På en genomlyst glasram till vänster om operationsbordet är röntgenbilderna uppsatta. Skall deras vittnesbörd stämma"
 • "Ingenting annat än operationsfältet och ett smalben syns av patienten då professorn och de assisterande läkarna tar plats vid huvudgärden. Från fotändan ringlar en gummislang till en behållare med fysiologisk koksaltlösning, 'intravenöst dropp'. Klart för operation."
 • "Första snittet är lagt. Vassare än något rakblad har kniven på ett par sekunder gjort en halvcirkelformig skåra i hudsvålen. Kärlklämmarna eller 'peangerna' sätts kvickt på och sammanföres i grupper, surrade med gasbinda."
 • "Med en automatisk borr, 'trepan', som slutar borra i exakt samma ögonblick den tränger igenom innersta benskiktet, fortsätter professorn framträngandet mot det sjuka området."
 • "Utom de ordinarie, assisterande läkarna bevittnas operationen av blivande hjärnkirurger. Ju närmare professorn kommer hjärnan, ju närmare stiger eleverna."
 • "Med hjälp av en urfjäder förs en mångtvinnad, stark metalltråd, 'giglisågen', under skallbenet från hål till hål. Benet genomsågas utan att hjärnhinnan skadas. På några minuter är luckan färdig."