Verk

Sista ronden

Stockholm|1960|Fotojournalistik, Personporträtt

Herbert Olivecrona (1891-1980) räknas internationellt som en av hjärnkirurgins fäder.

Herbert Olivecrona lämnar Serafimerlasarettet efter sin sista operation. Han genomförde närmare 8000 under sin verksamma tid. Stockholm 1960