Nära naturen

Bonnier Fakta, Stockholm 1984.

Boken har undertiteln En upptäcktsfärd i naturens mikrokosmos, och texten är skriven av Nils Nykvist och Hans Krook. Här berättas historien om blommor och bin, den visar förgängelsen och förnyelsen, låter oss upptäcka 80 miljoner år gamla fossila blommor och växter samt visar hur det ser ut när vi blir stuckna av en mygga.

”I över tjugo år hade jag velat skildra historien om naturens kretslopp, som ger en insikt om att livet och döden är två delar av samma process.”

Publicerad i Sverige, England, USA, Italien, Frankrike, Finland och Japan.

Nära naturen, Bonnier fakta bokförlag, Stockholm 1984

Nära naturen, Bonnier fakta bokförlag, Stockholm 1984

I det avslutande kapitlet Naturen genom en lins kan vi läsa:

”När det gäller konsten att se, att upptäcka omvärlden, talar man gärna om selektiv perception, och menar då att man egentligen bara får syn på det man vill se – allt annat blundar man omedvetet för. Det är möjligt att det ligger en hel del i detta – men det finn en inte oviktig variant: man ser bara det man förväntar sig att se, alltså inte bara det man önskar – den som vet vad ett halofenomen är för något har större möjlighet att få syn på det, än den som inte har en aning om företeelsen.

Men tanken kan varieras på ännu ett sätt – nog vore det bra roligt om man kunde få lära sig att se även det som man sedan länge är van vid att se, på ett nytt sätt – att avvinna det vardagliga, invanda, nya aspekter och betydlerser. Det är något av ett sådant synsätt som ligger bakom de bilder vi fått se på dessa sidor.” (Hans Krook)

Vill du använda någon av Lennart Nilssons vetenskapliga bilder kontakta: Science Photo Library