Verk

SEM

Se Människan|1973|Teknik, Vetenskapsfotografi

Denna bild av magslemhinnan var en av de första tagna med hjälp av ett svepelektronmikroskop tillverkat av JEOL (JSM-U3). Det var Lennarts första SEM och placerades i hans labb på Karolinska Institutet i Stockholm. Tidigare bilder, med början 1969, var tagna med hjälp av Göran Alsterborg i svepelektronmikroskopet Cambridge hos företaget Analytica i Stockholm.

Magsäcken innehåller tre olika typer av körtlar. Bilden visar magslemhinnan i nedre delen av magsäcken, nära nedre magmunnen, pylorus. Här finns s k pyloruskörtlar. De är enkelt byggda körtlar som utsöndrar slem. I närheten av övre magmunnen finns också slemproducerande körtlar. I den största delen a magsäcken finns s k funduskörtlar. De utsöndrar enzym och saltsyra. Svepelektronmikroskopi.
  • Embryo 4 ½ vecka
  • Lennart Nilsson vid svepelektronmikroskopet på Karolinska Institutet 1974. © Lennart Nilsson/SPL/TT
  • Främre delen av en kvalsterart som är särskilt vanlig i kompostjord och huvudsakligen lever av bakterier. I munnens mynning har den två taggiga utskott med vars hjälp den kan peta in föda i munnen,1973 (Färgad på 80-talet av fotografen Gillis Häägg) ©Lennart Nilsson/TT
  • Embryo 4 ½ vecka
  • Lennart Nilsson vid svepelektronmikroskopet på Karolinska Institutet 1974. © Lennart Nilsson/SPL/TT
  • Främre delen av en kvalsterart som är särskilt vanlig i kompostjord och huvudsakligen lever av bakterier. I munnens mynning har den två taggiga utskott med vars hjälp den kan peta in föda i munnen,1973 (Färgad på 80-talet av fotografen Gillis Häägg) ©Lennart Nilsson/TT