Verk

Se människan

Albert Bonniers Förlag|1973|Böcker, Vetenskapsfotografi

I boken Se människan som kom ut 1973 på Albert Bonniers förlag skildrar Lennart Nilssons bilder den mänskliga kroppens uppbyggnad och funktioner.

Inne i ögat ser vi hur ljuset bryts genom hornhinnan och linsen till en punkt på näthinnan. Den här mycket märkliga bilden är tagen med hjälp av ett mycket starkt vidvinkelobjektiv som avbildar mer än ett halt varv. ©Lennart Nilsson/SPL

Lennart Nilsson har en uthållighet som är legendarisk. De timmar han fått tillbringa vid mikroskop och kamera för att få just den rätta bilden är oräkneliga.

Ur förordet till Se människan

 • Äggcell omgiven av näringsceller.
 • Äggledartratten. ©Lennart Nilsson/SPL
 • Ögats iris. ©Lennart Nilsson/SPL
 • Röda blodkroppar i kapillärer. ©Lennart Nilsson/SPL
 • Översättningar av boken "Se Människan" 1973
 • Ryggkotans spongiösa ben. Den vita strukturen är en del av brosket i mellankotskivan. Benbalkarna bildar mönster i skilda riktningar, 1970. ©Lennart Nilsson/SPL
 • Testosteron, 1971. ©Lennart Nilsson/SPL
 • Ögat, 1973. 92×120 cm. C-print monterad på glas. Edition 5
 • Katalogen till utställningen Synligt & osynligt – vetenskapens nya bilder. Moderna museet i Stockholm 17 mars – 6 maj, 1973
 • Katalogen till utställningen Synligt & usynligt – videnskabens nye billeder. Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, Danmark, 21 december 1973 – 17 februari 1974
 • Äggcell omgiven av näringsceller.
 • Äggledartratten. ©Lennart Nilsson/SPL
 • Ögats iris. ©Lennart Nilsson/SPL
 • Röda blodkroppar i kapillärer. ©Lennart Nilsson/SPL
 • Översättningar av boken "Se Människan" 1973
 • Ryggkotans spongiösa ben. Den vita strukturen är en del av brosket i mellankotskivan. Benbalkarna bildar mönster i skilda riktningar, 1970. ©Lennart Nilsson/SPL
 • Testosteron, 1971. ©Lennart Nilsson/SPL
 • Ögat, 1973. 92×120 cm. C-print monterad på glas. Edition 5
 • Katalogen till utställningen Synligt & osynligt – vetenskapens nya bilder. Moderna museet i Stockholm 17 mars – 6 maj, 1973
 • Katalogen till utställningen Synligt & usynligt – videnskabens nye billeder. Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, Danmark, 21 december 1973 – 17 februari 1974

Cellen, den minsta fungerande levande helheten, presenteras först. Ägget – den största mänskliga cellen – dess befruktning och delningar kommer därnäst. De olika funktionerna och organsystemen presenteras sedan i tur och ordning. Hjärnans vindlingar, hjärtats slag, lungornas andetag, blodets kretslopp…