Se människan

”Vi vet så mycket om de saker vi har omkring oss. Men inför det allra närmaste, vår kropp och de otaliga processerna där, är de flesta av oss analfabeter.”

I boken Se människan som kom ut 1973 skildrar Lennart Nilssons bilder den mänskliga kroppens uppbyggnad och funktioner. Cellen, den minsta fungerande levande helheten, presenteras först. Ägget – den största mänskliga cellen – dess befruktning och delningar kommer därnäst. De olika funktionerna och organsystemen presenteras sedan i tur och ordning. Hjärnans vindlingar, hjärtats slag, lungornas andetag, blodets kretslopp…

Bokens 338 bilder har valts ut bland närmare 30 000 fotografier.

”Lennart Nilsson har en uthållighet som är legendarisk. De timmar han fått tillbringa vid mikroskop och kamera för att få just den rätta bilden är oräkneliga. Det har kunnat gälla att följa cellens delningar eller äggets befruktning. Det kan ha varit fråga om att lösa problemen med att fotografera i innerörat eller ögat – alltid har resultaten vunnits genom en sällsynt kombination av konstnärlig talang och extrem envishet. Ibland har väl också turen hjälpt till.” (Ur förordet till Se människan)